Drobečková navigace

Úvod > Pro zájemce > Život v domově

Život v domově

Domov Příbor je pobytové zařízení "rodinného typu", které nabízí sociální služby seniorům, kteří již nemohou žít sami ve svém domácím prostředí, potřebují podporu a pomoc při zajištění důstojného způsobu života. Poskytujeme pravidelnou, bezpečnou a odbornou péči včetně péče paliativní. Udržujeme a podporujeme uživatele v kontaktu se společenským prostředím a pomáháme při uplatňování práv a oprávněných zájmů s cílem podpořit kvalitu života na základě individuálního přístupu.

Cílová skupina

Přijímáme seniory od 65 let, kteří jsou zcela nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické osoby a kteří jsou ohroženi nebo vystaveni sociální izolaci.

Zásady, které vytvořil kolektiv zaměstnanců a v jejichž souladu službu poskytujeme:

Domov

Usilujeme o to, aby se v Domově uživatelé cítili jako doma, dbáme na individuální přístup a zachování soukromí. Preferujeme neformální pracovní oblečení, různorodé zařízení pokojů, květinovou výzdobu a barevně sladěný interiér s dekorem dřeva.

Důstojnost

Přistupujeme k lidem s úctou a zodpovědně, dbáme na dodržování lidských práv a základních svobod, důstojnost a úctu k uživateli projevujeme při každodenních činnostech od hygieny, oslovování, způsobu jednání a vyjadřování.

Rodina

Navazujeme úzký kontakt s rodinou, spolupracujeme v rámci možností při řešení mimořádných situací a zároveň podporujeme přirozené společenské kontakty.

Respekt

respektujeme volbu uživatele v rámci poskytované sociální služby (dobrovolná účast na aktivitách, volba jídla, koupání, rozvržení dne, respektujeme jeho rozhodnutí a podporujeme uživatelovu samostatnost.

Pracujeme na tom, aby nezůstalo pouze u slov, ale aby veřejný závazek a stanovené zásady byly projektovány do každodenní praxe.

Ubytování

Ubytování poskytujeme v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, a to s ohledem na Váš zdravotní stav, požadavek jednolůžkového pokoje z Vaší strany a potřebu ošetřovatelské péče. Pokoje jsou vybaveny, ale můžete si pokoj dovybavit svými věcmi jako drobným nábytkem, televizí, rychlovarnou konvicí, obrazem, květinou, fotografiemi. Rádi Vám to umožníme.

Pokoj disponuje přípojkou k televiznímu signálu. U dvoulůžkových pokojů je nutná vzájemná dohoda se spolubydlícím. V případě, kdy není shoda, televize na pokoji není možná. V takovém případě můžete sledovat televizní program v jídelně, Hobby dílně nebo společném obývacím pokoji.

V případě vlastního rádia či televize hradíte koncesionářský poplatek a elektro revizi.

Domov si vyhrazuje právo ze závažných důvodů (např. provozní havárie, malování, stavební úpravy, rekonstrukce apod.) zajistit Vám ubytování na dobu nezbytně nutnou náhradním způsobem, např. ubytováním na jiný pokoj, který může být sdílen i více uživateli než na pokoji původním či do náhradního ubytování poskytnutého ve spolupráci s jinou sociální službou.

Na pokojích je zákaz otevřeného ohně – zapalování svíček a kouření. Kouření je možné pouze ve vymezeném prostoru určeném ke kouření.

Úklid pokoje

Úklid pokoje provádí pracovníci Domova. Pokud si však nepřejete úklid našimi zaměstnanci, je možné dohodnout se na částečném úklidu, například vytření podlahy, mytí oken, mytí koupelny. Drobný úklid můžete provádět podle Vašich možností a zdravotního stavu osobně nebo za pomoci rodiny či přátel. O svém přání stačí informovat pracovníka přímé péče.

Pravidla pro dvoulůžkové pokoje

Pokud bydlíte na dvoulůžkovém pokoji, pravidla pro soužití spolubydlících vycházejí z principu dohody, to znamená shody, respektování soukromí, vzájemné tolerance a respektu člověka k člověku s ohledem na jeho individuálnost a zdravotní stav.

Praní prádla

Praní, žehlení a opravy prádla zajišťuje prádelna Domova nebo může zajišťovat rodina či osoba blízká. Z důvodu předejití ztráty či záměny osobního oblečení a prádla je důležité, abyste měli veškeré své oblečení a textil zřetelně označeny příjmením fixem na textil, popřípadě nášivkou.

V případě, že nemáte zájem mít prádlo označeno příjmením, pak praní, žehlení a opravy prádla nemůže zajišťovat prádelna, ale Váš rodinný příslušník nebo jiná osoba blízká. V rámci fakultativní činnosti jsme schopni Vaše prádlo označit příjmením velmi kvalitním způsobem, který je odolný vůči pracímu prostředku a žehlení.

Ochrana osobního majetku

V případě většího obnosu si můžete finanční hotovost uložit na depozitní účet u sociálních pracovnic oproti pokladnímu dokladu, který je vystaven vždy při uložení nebo vyzvednutí hotovosti. Pokud si potřebujete vyzvednout částku vyšší než 10.000 Kč, prosíme o nahlášení této informace sociálním pracovnicím alespoň dva dny dopředu. Výběr Vaši hotovosti do 10.000 Kč je zdarma.

Při výběru nad 10.000 Kč je účtován poplatek 75 Kč. Při převodu financí z Vašeho účtu na jiný účet je převod zdarma. Do úschovy – do trezoru si můžete dát vkladní knížky, cenné papíry, klenoty či šperky.

Přihlášení k trvalému pobytu

Po uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby máte možnost přihlásit se k trvalému pobytu na adresu Domova. Náležitosti zajišťují sociální pracovnice, které zajistí změnu místa trvalého pobytu a výměnu občanského průkazu. Rozhodnutí o změně trvalého pobytu je pouze na Vás a není ze strany organizace vyžadováno.

Noční klid

Dodržování nočního klidu je stanoveno od 22,00 hod. do 6,00 hod. Jedná se o hlasitý poslech televize nebo rádia, prostorové svícení celého pokoje apod. vždy s ohledem na přítomnost spolubydlícího.

Domácí zvířata

S ohledem na hygienické zabezpečení a bezpečnost uživatelů není možné mít v Domově vlastní domácí zvířata. Výjimku na základě zvláštního zřetele z důvodu psychického stavu uživatele vydává ředitelka organizace (rybičky, křeček, morčata) za předpokladu dobrého zdravotního stavu zvířectva a převzetí zodpovědnosti za jejich péči.

V Domově se nachází akvárium s rybičkami, voliéra s andulkami, ohrádka s morčaty, zprostředkováváme canisterapii (léčebný kontakt psa a člověka). Pokud budete mít návštěvu rodiny či přátel včetně psa, musí být očkován proti vzteklině dle zákona o veterinární péči. Zvíře nesmí ohrozit ani omezit jiného uživatele. Kontrolovat očkování nám nepřísluší, proto apelujeme na Vaši zodpovědnost. Přítomnost zvířete je pro uživatele vždy přínosné a z naší strany žádoucí.

Stravování

Domov zajišťuje celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

Ve všední dny máte možnost výběru ze dvou obědů. Od pondělí do pátku pak zejména v zimním období nabízíme teplé večeře formou polévky, brambor s cibulkou nebo těstovin. Máte možnost si zvolit, zda se budete chtít stravovat ve společnosti ostatních uživatelů v jídelně nebo ve svém pokoji. Dbáme na kulturu stravování a obědy jsou servírovány kuchařkami přímo na talíře bez použití jídelních tabletů.

Snídaně od 8:00 hodin
Oběd od 12:00 hodin
Svačina od 14:30 hodin
Večeře od 17:30 hodin
II. večeře od 19:30 hodin

Stravu si můžete odebrat v obvyklém čase a můžete ji konzumovat kdykoliv podle chuti a potřeby.

Velký obrázkový týdenní jídelníček naleznete na informační tabuli před jídelnou. Aktuální jídelní lístek je umístěn v 1. a 2. patře na nástěnce a je zveřejněn každé pondělí ráno/dopoledne. Pokud budete mít zájem, požádejte pečovatelku nebo sociální pracovnici a může Vám být jídelníček předáván v tištěné podobě nebo prostřednictvím fotografií. Tištěná podoba jídelníčku je fakultativní činnost a je zpoplatněna.

Připomínky ke stravě

Svou připomínku či požadavek ke stravě můžete sdělit sociální pracovnici nebo kterémukoliv zaměstnanci Domova, který je předá k řešení sociálním pracovnicím, nebo písemně do Schránek pochval, připomínek, podnětů a stížností umístěných na jednotlivých patrech Domova.

Podněty týkající se stravy řeší pověřená pracovnice kuchyně – paní Kovaříková. V jídelně máte k dispozici i sešit, do kterého můžete spokojenost či nespokojenost s podávaným jídlem obratem vyjádřit. Preferujeme okamžitou zpětnou vazbu ideálně ústní formou.

Uskladnění potravin a jídla

Potraviny si můžete uschovat ve společných lednicích, které jsou určeny uživatelům, jsou označeny štítkem a umístěny v 1. patře, v 2. patře, Hobby dílně a v jídelně. Aby se předešlo ztrátám potravin, doporučujeme potravinové výrobky skladované ve společných lednicích označit Vaším příjmením.

Odhlašování a přihlašování stravy

Pokud budete předpokládat, že se nedostavíte k některému z hlavních jídel, sdělte prosím tuto skutečnost a uchováme Vám jídlo na pozdější konzumaci.

Důležitá je pro odhlášení stravy informace o čase, po který nebudete přítomni. Vratky za neodebranou stravu jsou řešeny níže v kapitole Vratky za pobyt, stravu a příspěvek na péči.

Za předem oznámený pobyt mimo Domov se považuje oznámení písemné, ústní, prostřednictvím e-mailu nebo telefonické nejméně 48 hodin předem. V případě víkendu a následujícího pondělí nejpozději ve čtvrtek do 10 hodin.

Úkony péče

Úkony péče provádí pracovníci nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Záleží na zdravotním stavu a aktuálních schopnostech uživatele, v jakém rozsahu budou úkony péče prováděny, zda zcela nebo jako dopomoc při zvládání běžných individuálních činností. Dobu, četnost a způsob provádění činností si můžete zvolit sami.

Veškeré hygienické pomůcky a kosmetické prostředky jsou hrazeny Vámi jakožto uživatelem. Nákupy zajišťuje obvykle rodina nebo Domov Příbor prostřednictvím fakultativní činnosti.

Dodavatelská služba

Do Domova přichází a nabízí své služby kadeřnice a pedikérka a od října 2022 masérka. Tyto služby si hradíte z vlastních finančních prostředků. Sociální pracovnice nebo pracovníci přímé péče vám tyto služby zprostředkují a zajistí termín. Pokud budete chtít, založí Vám sociální pracovnice depozitní účet, kde můžete mít uloženou hotovost.

Na základě písemného zmocnění pro správu depozitního účtu mohou sociální pracovnice veškeré vaše platby evidovat a na vyžádání kdykoliv vytisknou pohyby na účtu. Volba způsobu úhrady výběrem z depozitního účtu nebo v hotovosti je Vaše rozhodnutí.

Individuální plánování a klíčový pracovník

Sociální pracovnice se s Vámi dohodla při nástupu na rozsahu a způsobu poskytované péče podle vašich individuálních potřeb a dohodli jste se na osobním cíli. Máte svého klíčového pracovníka, který Vám pomáhá při adaptaci v Domově, zajímá se o Vaše potřeby, cíle a přání a podporuje Vaši soběstačnost a nezávislost. Rozhodně pojem individuální plánování není stanoveno jako něco, co musíte dělat. Jde o to navázat na Vaše zvyky, zájmy, záliby z doby předešlé a rozumně v tom s ohledem na možnosti Vaše a možnosti Domova pokračovat nebo se třeba zaměřit i na něco nového.

Zdravotní péče

Respektujeme svobodnou volbu lékaře, je možné si svého praktického lékaře ponechat. Jsme pobytové zařízení poskytující sociální služby, nemáme svého lékaře. Do Domova dochází podle potřeby Váš praktický – ošetřující lékař a další odborní lékaři – nutriční specialista a psychiatr.

K dalším lékařům specialistům je nutná žádanka ze strany ošetřujícího lékaře a na základě jeho indikace objednávají zdravotní sestry převoz sanitkou. Pokud Vám to Váš zdravotní stav dovoluje, uvítáme doprovod k lékaři s rodinou nebo jinou osobou blízkou.

Léky předepsané lékařem podává a aplikuje zdravotní sestra na základě ordinace lékaře. Způsob a postupy při užívání ordinovaných léků můžete se zdravotní sestrou projednat. Poté tyto změny zaznamená zdravotní sestra do Vašeho ošetřovatelského plánu. Potřebu lékařského ošetření nebo vyšetření ohlaste také zdravotní sestře. Domov Příbor má uzavřenou smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami s výjimkou Oborové zdravotní pojišťovny (OZP) a zaměstnanecké pojišťovny Škoda ZP. Poskytovaná ošetřovatelská péče je měsíčně účtována Vaší zdravotní pojišťovně. Rozsah péče stanoví ve spolupráci s vedoucí ošetřovatelského úseku Váš praktický lékař.

Léky předepsané lékařem si můžete v lékárně vyzvednout sám nebo s pomocí rodiny. Pokud tuto možnost nemáte, budou Vám léky dodány z lékárny pracovníky Domova. Doplatky za léky si hradíte hotově ze svých finančních prostředků nebo z finančních prostředků uložených na Vašem depozitním účtu.

Úraz, náhlou změnu stavu apod., prosím, nahlaste ihned zdravotní sestře nebo pracovníkům přímé péče, případně jakémukoliv pracovníkovi, který bude informovat kompetentní personál.

V případě změny praktického lékaře nebo zdravotní pojišťovny nám prosím tuto skutečnost neprodleně sdělte.

Aktivizační činnosti

Nabízíme volnočasové a zájmové aktivity, zprostředkováváme kontakt s přirozeným sociálním prostředím. O tom, které aktivity se budete chtít zúčastnit, se rozhodujete sám. Pokud nemáte o nabízené činnosti zájem, nebudete do nich pracovníkem nucen. Volnočasová aktivita má vždy přednost před ostatními denními činnostmi, které lze vykonat v jinou dobu, např. koupání.

Máte možnost se zúčastnit následujících sociálně terapeutických a aktivizačních aktivit, při kterých se rozvíjí nebo upevňují motorické, psychické a sociální dovednosti. Věnujeme se tzv. akademii třetího věku spojené s přednáškami, promítáním a diskuzí a v rámci individuálních činností pravidelně nácviku chůze, tvoření z různých materiálů, tkaní koberců, skupinovému i individuálnímu cvičení, terapii morčaty, hraní společenských her. Aktivizace hraje významnou roli i v období adaptace a později je nedílnou součástí poskytované sociální služby. Aktivizaci se věnují tři proškolení zaměstnanci, z nichž se každý z nich orientuje na specifickou oblast:

akademie třetího věku, individuální činnosti v Hobby dílně, péče o zvířectvo - Martin Poruba

hybnost, relaxace, cvičení, míčkování, virtuální realita, skypování  - Pavla Kavanová

individuální práce u lůžka imobilních uživatelů, komunikace s uživateli s onemocněním demencí - Iša Skácelová

 

Aktuální nabídku činnosti zveřejňujeme na daný týden na webových stránkách www.domovpribor.cz a na hlavní informační tabuli před jídelnou:

Den Dopoledne Odpoledne
Pondělí Míčkování, Pánský klub Hudební klub, Duchovní okénko
Úterý  Příprava materiálu na tkaní koberců Čtenářský klub
Středa Trénink paměti Kavárnička (měsíčně)
Čtvrtek Promítání, přednáška v rámci Akademie třetího věku Mše Svatá (měsíčně)
Pátek Skupinové cvičení  Stolní hry, soutěže, Bingo

Dobrovolníci

Jsou to lidé, kteří chtějí s uživateli trávit volný čas. Přicházejí si popovídat, zpívat, předčítat z knih, hrají společenské hry a doprovázejí na procházkách. Pokud máte zájem o přítomnost dobrovolníka, oznamte tuto skutečnost sociálním pracovnicím. Pokusíme se dobrovolníka přímo pro Vás zajistit buď v rámci spolupráce s neziskovou organizací ADRA nebo individuálně.

Návštěvy

Prosíme, aby se rodina či Vaši přátelé zapisovali do Knihy návštěv, která se nachází ve vestibulu Domova. Evidence je žádoucí z důvodu prevence vstupu do budovy nepovolanou osobou. Je pravděpodobné, že se zaměstnanci zejména nových uživatelů budou návštěvníků dotazovat na konkrétní jméno navštěvovaného, a to i opakovaně. Jedná se opět o prevenci nežádoucího vstupu cizí osoby.

V případě návštěvy uživatele na dvoulůžkovém pokoji požádejte spolubydlícího o souhlas s návštěvou na pokoji. Vztah mezi uživateli navzájem a mezi uživateli a jejich návštěvami a pracovníky je rovnoprávný.

Z důvodu bezpečnosti disponuje Domov kamerovým systémem. Jedna kamera se nachází ve vestibulu a dvě ve venkovním prostoru.

Hlavní vchod do budovy je během dne otevřen. V době od 19.00 – 6.00 hodin je budova uzavřena. Návštěvu umožňujeme v případech zvláštního zřetele i v době nočního klidu. S rodinami v uvedeném případě komunikuje vedoucí přímé péče. Výjimku návštěv tvoří vyhlášený zákaz či omezení návštěv z důvodu epidemiologických opatření (epidemie chřipky, covidu).

V rámci Domova jsou provozy, kam platí přísný zákaz vstupu nepovolaným osobám z důvodu nebezpečí úrazu. Jsou jimi: kuchyně a prostory s kuchyní spojené, prádelna a prostory s prádelnou spojené, dílna údržby a sklady, úklidové místnosti.

Ostatní

Výplata důchodu

Důchod Vám může být vyplácen buď složenkou prostřednictvím doručovatelky České pošty, převodem na Váš bankovní účet nebo převodem na bankovní účet Domova Příbor. Důchody vyplácí sociální pracovnice 15. dne v měsíci. Připadne-li datum výplaty na sobotu či neděli, vyplácí sociální pracovnice důchody následující pracovní den.

Vratky za pobyt, stravu a příspěvek na péči

Vratky za stravu při Vašem pobytu mimo Domov Vám vyplácí sociální pracovnice v hotovosti, převodem na osobní účet či na Váš depozitní účet nejpozději do 8. dne následujícího měsíce spolu s písemným vyúčtováním. Stravou se v tomto případě rozumí cena surovin bez režijních nákladů. Vratky za bydlení, úklid, praní a žehlení poskytovány nejsou.

Vratka za příspěvek na péči se uživatelům neposkytuje.

Osobní korespondence a poštovní zásilky či poštovní poukázky

Zásilky, které jsou určeny do vlastních rukou, Vám poštovní doručovatel České pošty nebo zásilkové služby předá proti podpisu.

V případě Vašeho zájmu mohou zásilky přebírat sociální pracovnice a následně Vám je doručit na pokoj. Doručenou poštu sociální pracovnice zapisuje do knihy evidence pošty.

Při odesílání pošty Vám budou pracovníci přímé péče nápomocni. V případě zájmu si můžete do Domova nechat zasílat předplacený tisk.

Pochvaly, podněty a stížnosti

Podnět, připomínku či stížnost, stejně jako pochvalu, můžete podat osobně nebo prostřednictvím jiné osoby, a to ústně, písemně prostřednictvím Schránek pochval, podnětů, připomínek a stížností umístěných na každém patře.

Úřední hodiny

Úřední hodiny sociální pracovnice jsou v pracovních dnech pondělí a středu od 7:30 do 16:30 hod., v ostatních dnech od 8:00 do 14:30 hod.

Pokladní má úřední hodiny pondělí až pátek od 7:30 do 15:00 hod.

Pořizování fotografií

Při veřejných, kulturních a sportovních akcích pořizujeme fotografie. Vždy budete dotazován, zda souhlasíte nebo nesouhlasíte s prezentací konkrétní fotografie. Souhlas se stvrzuje Vaším podpisem.

Kontaktní osoba

Je to osoba, obvykle někdo z rodiny nebo přátel, u které chcete, abychom ji sdělovali informace o záležitostech spojených s Vaším pobytem v Domově. Jedná se o finanční záležitosti, nahlížení do sociální a ošetřovatelské dokumentace, podávání informací o Vašem zdravotním stavu.

Mimořádná, nouzová a havarijní situace

Výrazné zhoršení zdravotního stavu

Při náhlém zhoršení zdravotního stavu ihned volejte pečovatelku a zdravotní sestru. Zdravotní sestra situaci vyhodnotí, poskytne první pomoc a přivolá rychlou záchrannou službu. O této situaci bude zdravotní sestra informovat Vašeho ošetřujícího lékaře a kontaktní osobu.

Nedostatek pracovníků

Při nedostatku pracovníků přímé péče z důvodu nepříznivé epidemiologické situace vyřeší vedení Domova situaci následovně:

  1. zrušení čerpání dovolené, práce nad rámec pracovní doby
  2. zapojení pracovníků z různých úseků do přímé péče
  3. výpomoc studentů a dobrovolníků
  4. dohodne se poskytování základní péče a omezení nebo úplné zrušení činností aktivizačních pracovníků

Evakuace

Požár, nebezpečí úniku plynu, havárie vodovodního potrubí.

Doufáme, že tato situace nenastane. Pokud by nastala, řiďte se pokyny personálu, který bude postupovat podle evakuačního plánu. Pracovníci jsou s postupy seznámeni, proškoleni a umí je použít. Domov má ve všech místnostech instalovanou elektrickou požární signalizaci, která při prvním náznaku kouře nebo ohně spustí hlasitý alarm a signál je bezprostředně přenesen prostřednictvím pultu centrální ochrany hasičskému záchrannému sboru.

Výpadek elektrické energie

Vyčkejte příchodu personálu, který bude vzniklou situaci řešit a bude Vás o průběhu informovat.

Fakultativní služby

Jedná se o služby, které nespadají do služeb hrazených z příspěvků na péči a jsou poskytovány nad rámec základních služeb. Jejich nasmlouvání je uvedeno v uzavřeném Dodatku ke Smlouvě mezi Vámi a Domovem Příbor.

Úhrada je prováděna měsíčně výběrem v hotovosti nebo převodem z Vašeho depozitního účtu na účet organizace. Způsob úhrady je stanoven v Dodatku ke Smlouvě.

Nejčastější úhrady za fakultativní služby

Kopírování 1 až 4 Kč/kus
Vlastní elektrospotřebič - chladnička 30 Kč/měsíc
Vlastní elektrospotřebič – televize 20 Kč/měsíc
Vlastní elektrospotřebič – rádio 10 Kč/měsíc
Vlastní elektrospotřebič – varná konvice 20 Kč/měsíc
Vlastní elektrospotřebič – lampička 10 Kč/měsíc
Soukromé telefonní hovory 2 Kč/minuta
Doprava osobním automobilem 6 Kč/km
Nákup mimo Domov do 6 položek 20 Kč
Zajištění služeb na poště a úřadě 40 Kč/30 minut
Doprovod k lékařskému vyšetření na přání
uživatele, kdy není zdravotní stav nutný
40 Kč/30 minut
Označení ošacení a věcí uživatele
zaměstnancem Domova
4 Kč/kus
Ošetření nohou (pedikúra) 80 – 140 Kč
Praní osobního prádla samostatně v pračce
(vlastní prací prostředek)
20 Kč

Přehled pracovníků

Zařazení Jméno a příjmení
Ředitelka Mgr. Kamila Demlová
Zástupkyně ředitelky, vedoucí
provozně ekonomického úseku
Jaroslava Burdová
Sociální pracovnice Ivana Bílková, DiS
Sociální pracovnice Bc. Kateřina Jasinská, DiS
Vedoucí přímé péče, zástupkyně vedoucí ošetřovatelského úseku
Iveta Hudečková
Vedoucí ošetřovatelského úseku Martina Némethová, DiS.
Všeobecná zdravotní sestra Jana Skoumalová
Všeobecná zdravotní sestra Marcela Majerová
Všeobecná zdravotní sestra Marcela Šlahorková
Všeobecná zdravotní sestra Zdeňka Mikesková
Praktická sestra Julie Čermáková
 Tým pracovníků v sociálních službách Klíčové pracovnice
Koordinátorka péče, individuální plánování Ivana Seibertová
Aktivizační pracovnice Pavla Kavanová
Aktivizační pracovník Martin Poruba
Aktivizační pracovnice Iša Skácelová
Provozní zaměstnanci Úklid, údržba, kuchařky
Technický pracovník Gabriela Janýšková
Účetní - úhrady za pobyt a stravu Renata Bzirská
Učetní - pokladna, depozitní účty Renáta Petrželková
Stravování a zásobování, tvorba jídelníčku, výběr jídla (provozní) Bc. Renáta Neussarová
Prádelna, označování prádla, individuální požadavky na praní Martina Burianová

Možnost tisku ve formátu PDF: Dokument Život v Domově ve zkrácené verzi naleznete v záložce Dokumenty ke stažení.

Mgr. Kamila Demlová

ředitelka