Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Domov Příbor, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj
logo MSK_gif (2).gif

Základní účel zřízení - poskytování sociální služby seniorům
Hlavní činnost - zajišťování životních potřeb, ubytování, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek

Organizační struktura.pdf
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Domov Příbor, příspěvková organizace
  Masarykova 542, 742 58 Příbor

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Domov Příbor, příspěvková organizace
  Masarykova 542, 742 58 Příbor

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí: 7:30 - 16:30
  Úterý: 7:30 - 15:00
  Středa: 7:30 - 16:30
  Čtvrtek: 7:30 - 15:00
  Pátek: 7:30 - 15:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  Pevná linka: +420 556 720 047, +420 556 720 043
  Mobil: +420 604 236 518

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.domovpribor.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Domov Příbor, příspěvková organizace
  Masarykova 542, 742 58 Příbor

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  bilkova@domovpribor.cz
  jasinska@domovpribor.cz

 • 4.8 Datová schránka

  75zki5c

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1387877636/2700

6. IČO

48804878

7. DIČ

neplátce DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: demlova@domovpribor.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 75zki5c

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 Příbor

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Domov Příbor, příspěvková organizace neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.