Drobečková navigace

Úvod > O nás > Paliativní péče

Paliativní péče

Podstatou kvalitní paliativní péče je garance pozornosti, zachování důstojnosti a tlumení potíží, pro lidi, kteří očekávaně a neodvratně umírají. Lidé potřebují prostor, aby byli sami sebou, aby netrpěli bolestí. Nejen tělesnou, ale také spirituální či duševní. Snažíme se být garantem ucelené kvalifikované péče při odcházení uživatelů ze světa a je naší prioritou, aby byl člověk obklopen rodinnými příslušníky nebo laskavým pečujícím personálem. Pak teprve úroveň paliativní péče je pro naše pobytové zařízení, určené seniorům, měřítkem jeho skutečné kvality poskytovaných služeb.

Naším hlavním cílem je pečovat o uživatele Domova Příbor až do posledních dnů jejich života, maximálně spolupracovat s rodinou a blízkými lidmi. Abychom zcela naplňovali to, k čemu jsme se ve veřejném závazku zavázali, spolupracujeme od roku 2021 s mobilním hospicem Strom života. Přestože poskytujeme kvalitní ošetřovatelskou péči, nejsme schopni zajistit odbornou zdravotní péči v nočních hodinách a paliativní péče se bez odborné péče včetně medikace neobejde. V případě potřeby personál Domova Příbor telefonicky kontaktuje mobilní hospic a další postup je již v rukou tamních odborníků.

Spolupráce s mobilním hospicem probíhá na základě podpisu memoranda o sdílené péči a uživateli se kvalitní paliativní péče dostává přímo v prostorách Domova, v jeho pokoji a lůžku. Součastí péče je rovněž důstojné rozloučení se s rodinou. V Domově nemáme zvlástní místnost určenou k pietnímu aktu, vše se odehrává na pokoji uživatele, ale s maximální úctou k zemřelému i k jeho případnému spolubydlícímu. Všechen personál je proškolen a ví, co a jak dělat a jak se v případě dotazů jiných uživatelů chovat. Je-li to možné, jsme nakloněni rozloučení pozůstalých ještě  před odvozem těla vybranou pohřební službou.

Jen tak lze dosáhnout odcházení ze života s nejvyšší možnou kvalitou s ohledem na skutečnost, že poskytujeme pobytovou sociální službu, nikoliv zdravotní.

Co přispívá ke kvalitní paliativní péči:

  • opravdový zájem o člověka
  • otevřená komunikace s uživatelem a rodinou
  • předávání informací, naslouchání
  • emocionální podpora, naděje, blízkost

Principy a podmínky péče:

  • úcta k člověku
  • vzít za své, že umírání je přirozená součást života
  • důstojné podmínky na sklonku života
  • maximální podpora uživatele i blízkých osob spočívající v komunikaci a vzájemné důvěře
  • neomezené návštěvy, péče 24 h denně ve spolupráci s mobilním hospicem

Práce s uživateli by nám měla dát možnost být účastníky životních osudů druhých lidí. Pokud jsme pozorní, ukazují nám uživatelé, že je důležití vážit si svých blízkých.

Iveta Hudečková, Martina Némethová a kolektiv pracovníků v přímé péči