Paliativní péče

Paliativní péče

Podstatou kvalitní paliativní péče je garance pozornosti, zachování důstojnosti a tlumení potíží, pro lidi, kteří očekávaně a neodvratně umírají. Lidé potřebují prostor, aby byli sami sebou, aby netrpěli tzv. celkovou bolestí. Nejen tělesnou, ale také spirituální či duševní. Snažíme se být garantem ucelené kvalifikované péče při odcházení uživatelů ze světa a je naší prioritou, aby byl člověk obklopen rodinnými příslušníky, nebo laskavým pečujícím personálem. Pak teprve úroveň paliativní péče je pro naše pobytové zařízení, určené seniorům, měřítkem jeho skutečné kvality poskytovaných služeb a tím se původně na papíře ustanovená instituce stává domovem pro ty, kteří jej potřebují.

Našim hlavním cílem je pečovat o uživatele Domova Příbor, až do posledních dnů jejich života, kdy to již obvykle nejsou ti milí a upovídaní senioři, a přitom stále jim dávat najevo bezvýhradnou a vstřícnou akceptaci umírajícího člověka v aktivně vytvářeném empatickém prostředí.

Paliativní péči je nutno aplikovat do Domova – jen tak lze dosáhnout odcházení ze života s vyšší kvalitou. Paliativní péče je komplexem služeb, kde v popředí je uživatel na sklonku života a jeho blízcí. Základní potřeby člověka naplní kvalitní rozhodování o plánu lékařské, ošetřovatelské a pečovatelské péče. Právě rozhodování o plánu péče a posléze jeho komunikace uvnitř pečujícího týmu, projednání s uživatelem a jeho blízkými, to jsou nejvýznamnější parametry kvality poskytované paliativní péče.


Co přispívá ke kvalitní paliativní péči

  • opravdový zájem o člověka
  • otevřená komunikace s uživatelem a rodinou
  • předávání informací, naslouchání
  • emocionální podpora, naděje, blízkost

Principy a podmínky péče:

  • úcta k člověku jako jedinečné bytosti
  • vzít za své, že umírání je přirozená součást života
  • důstojné podmínky života a lidský přístup
  • max. podpora uživatele i blízkých osob
  • neomezené návštěvy, péče 24 h denně
  • péče bez rozdílu vyznání, rasy, národnosti

Práce s uživateli by nám měla dát možnost být účastníky životních osudů druhých lidí. Pokud jsme pozorní, ukazují nám uživatelé, že je důležití vážit si svých blízkých.

Kolektiv pracovníků v přímé péči