Logo

Pověřenec na ochranu osobních údajů

 Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Domov Příbor, příspěvková organizace, s sídlem Masarykova 542, 742 58  Příbor, IČO: 48804878 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů") informuje o základních zásadách a principech, na kterých zpracovává osobní údaje. Celý dokument Nakládání s osobnímii údaji naleznete v menu Nakládání s OÚ.

Osobní údaje Domov Příbor zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

Funkci Pověřence na ochranu osobních údajů pro Domov Příbor, příspěvkovou organizaci, zabezpečuje:

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a. s.

IČ: 25884646

sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18  Ostrava

Hlavní kontakt a odpovědná osoba je Mgr. Petr Heider, MBA e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz

telefon: 731 266 417

Pro Domov Příbor vytvořili vytvarime.cz.