Můžete nás sledovat na Facebooku

logo msk cele gif

Domov Příbor, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

 

logo pri org msk

 Poskytovatelem příspěvku na provoz služeb Domova Příbor, příspěvková organizace je Moravskoslezský kraj.

logo asociace poskytovatelu

 

Návštěvy a povolené výjimky


 Milé návštěvy,

vzhledem k výraznému nárůstu onemocnění Covid_19 si Vás dovolujeme požádat o důsledné používání respirátoru FFP2 nebo KN 95 bez výfukového ventilu. Pozornost prosím věnujte čistotě respirátoru. Znečištěný a často používaný respirátor neplní svou funkci a hrozí vážné riziko zavlečení infekce mezi uživatele.Funkční respirátor je podmínkou pro vstup a povolení návštěvy. V opačném případě Vám bohužel návštěva umožněna nebude.

Děkujeme za pochopení.

 

symbol upozornění

Návštěvu lze za dodržení níže uvedených opatření umožnit:

u uživatelů, pokud si navštěvující osoba přinese potvrzení o prodělaném onemocnění Covid 19 ne staršího 90 dnů,

u uživatelů, pokud se navštěvující osoba prokáže negativním antigenním testem ne staršího 48 hodin,

u uživatelů, pokud se navštěvující osoba prokáže negativním PCR testem ne staršího 48 hodin.

Zároveň prosíme zájemce o návštěvu, aby se objednali v rámci rezervačního systému na návštěvu ve stejný den, kdy mají dohodnutý termín testování. Tak nevznikne zbytečná prodleva mezi testováním a návštěvou a riziko nákazy se významně sníží.

Návštěva bude umožněna za níže uvedených podmínek:

  • Proběhne v předem dohodnutém čase.
  • Vstupující osoba doloží potvrzení (stačí od praktického lékaře), že prodělala Covid 19 (platí 90 dní od potvrzení pozitivity) nebo doloží potvrzení o provedení PCR testu nebo POC testu (tj. antigenního testu) s negativním výsledkem ne starším 48 hodin).
  • Po celou dobu používá respirátor FFP2 nebo KN 95.
  • Při vstupu do budovy bude bezkontaktně na terminálu provedeno měření tělesné teploty, nutná dezinfekce rukou, použití rukavic, návleků a zápis do knihy návštěv, která je formou čestného prohlášení o zdravotním stavu osoby, která vstupuje do Domova.

Odkaz Usnesení vlády ze dne 26.2.2021 lze stáhnout zde:Usnesení vlády č. 201

 

Rezervační systém telefon604 236 518.

 

Výjimky jsou povoleny:

  •  u uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
  • u uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
  • u  uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Posouzení zdravotního či psychického stavu je v kompetenci pracovníků organizace. Doporučujeme i v tomto případě doložit potvrzení o absolvování testu PCR nebo antigenního testu. Na výjimky se nevztahuje rezervační systém a po doložení negativních výsledků testů nebo potvrzení o prodělaném onemocnění Covid 19 ne staršího 90 dnů Vám bude návštěva bez nutnosti rezervace umožněna.

Níže uvádíme seznam nejbližších odběrových míst, kde Vám bude zdarma proveden antigenní test.

Bílovecká nemocnice, a.s.

 
Adresa 17. listopadu 538/57 743 01 Bílovec
Upřesnění polohy Zvláštní vjezd pro testování, dle značení
Telefon 556771710
Poznámka  
Způsob rezervace Přes webové stránky
Odkaz na rezervační systém reservatic.com

Provozní doba

Pondělí 08:00 - 12:00
Úterý 08:00 - 12:00
Středa Zavřeno
Čtvrtek 08:00 - 12:00
Pátek 08:00 - 12:00
Sobota Zavřeno
Neděle Zavřeno

 

Spadia Lab, a.s. Frýdek Místek

 
Adresa 8. pěšího pluku 85, 738 01 Frýdek-Místek
Upřesnění polohy Poliklinika Místek, 1. NP (vstup bočním schodištěm z ulice Pivovarská)
Telefon +420558900321
Poznámka O víkendech a státních svátcích odběry neprovádíme.
Způsob rezervace Přes webové stránky
Odkaz na rezervační systém www.spadia.cz
DRIVE-IN Ne

Provozní doba

Pondělí 10:45 - 11:30
Úterý 10:45 - 11:30
Středa 10:45 - 11:30
Čtvrtek 10:45 - 11:30
Pátek 10:45 - 11:30
Sobota Zavřeno
Neděle Zavřeno

 

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

 
Adresa El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Upřesnění polohy Stan před budovou F (centrální urgentní příjem, vjezd A, antigenní test buddova R 1. NP
Telefon 558415399
Poznámka samoplátci PCR 7 – 8 hodin indikovaní PCR 8 – 12 (3) hodin antigen Po - Čt 13 (11) - 15 tel: 739350941 (funkční 7:00 - 13:00)
Způsob rezervace Přes webové stránky
Odkaz na rezervační systém reservatic.com
DRIVE-IN Ano

Provozní doba

Pondělí 13:00 - 15:00
Úterý 11:00 - 15:00
Středa 11:00 - 15:00
Čtvrtek 11:00 - 15:00
Pátek Zavřeno
Sobota Zavřeno
Neděle Zavřeno

 

VYCHÁZKY MIMO AREÁL

V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021   dochází ke změně vycházek mimo areál budovy, a to:

  • vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,
  •  uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN9.

V případě pobytu uživatele v rodině, v níž se vyskytlo aktuálně onemocnění Covid 19, nelze po dobu karantény uživatele přijmout do doby provedení testu PCR s negativním výsledkem.

Informace poskytujeme na  tel. 604 236 518.

Informace o zdravotním stavu Vám budou poskytnuty na telefonním čísle ošetřovatelského úseku: 556 720 045 nebo 731 465 266.

Ostatní informace Vám budou poskytnuty na telefonním čísle sociálních pracovnic: 556 720 043 nebo 604 236 518.

 

Věříme, že při dodržování všech opatření a ohleduplnosti z Vaší strany přispějeme k psychické pohodě Vašich blízkých.

Děkujeme.

 

Odkaz lze stáhnout zde:

Usnesení vlády ze dne 26. 2. 2021