Můžete nás sledovat na Facebooku

logo msk cele gif

Domov Příbor, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

 

logo pri org msk

 Poskytovatelem příspěvku na provoz služeb Domova Příbor, příspěvková organizace je Moravskoslezský kraj.

logo asociace poskytovatelu

 

Vycházky mimo areál

V návaznosti na Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 6. 4. 2021 nedochází ke změně podmínek u vycházek mimo areál budovy a v platnosti zůstávají stávající omezení.

Vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.

Postup podle předchozí věty se nevztahuje na osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,


Uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky ochranné prostředky dýchacích cest, například respirátor FFP2 nebo KN 95 bez výfukového ventilu

telefonInformace poskytujeme na  tel. 604 236 518.

Informace o zdravotním stavu Vám budou poskytnuty na telefonním čísle ošetřovatelského úseku: 556 720 045 nebo 731 465 266.

 

Věříme, že při dodržování všech opatření a ohleduplnosti z Vaší strany přispějeme k psychické pohodě Vašich blízkých.

Děkujeme.

 Odkaz lze stáhnout zde:Mimořádné opatření - vycházky