Můžete nás sledovat na Facebooku

logo msk cele gif

Domov Příbor, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

 

logo pri org msk

 Poskytovatelem příspěvku na provoz služeb Domova Příbor, příspěvková organizace je Moravskoslezský kraj.

logo asociace poskytovatelu

 

O nás

uvodni slovo

Domov Příbor je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, která poskytuje pobytovou službu Domovy pro seniory. Službu poskytujeme šedesáti uživatelům a velikostí patříme mezi menší domovy pro seniory a tomu odpovídá i rodinné klima a atmosféra. Usilujeme o co největší otevřenost vůči veřejnosti, péči poskytueme  podle aktuálních potřeb a zdravotního stavu uživatelů s vědomím zachování co možná nejvyšší míry podpory k  udržení dosavadního způsobu života. V péči o uživatele spolupracujeme s jejich blízkými přáteli a rodinami postavené na základních pilířích, jako je vzájemná úcta, respekt a pochopení.

Aby zájemci o službu měli povědomí o našich možnostech, představujeme Vám tzv. Veřejný závazek, který usnadňuje zájemcům o službu orientovat se v tom, co jim služba může a nemůže poskytnout a jaké jsou principy poskytování této služby. Stávající uživatelé služby mohou posoudit, zda služba odpovídá tomu, čemu se zavázala.

Proto usilujeme o sestavení příjemného a profesionálního pracovního kolektivu, který plně respektuje důstojnost člověka. Naším krédem je Domov, Důstojnost, Rodina. Kromě základních činností vycházejících ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, budete mít možnost volby, možnost vyjádřit se k personálu, stravě, nabídce aktivit, především však ke způsobu vzájemné komunikace.

Je pro nás velmi důležité navázat důvěrný a úzký kontakt s rodinnými příslušníky, příbuznými a dalšími známými, s nimiž hledáme cesty řešení při potíží, které naše uživatele trápí. Vycházíme přitom citlivě z jejich dosavadních sociálních rolí. Plně se snažíme pomoci zejména novým uživatelům překonat obavu a nedůvěru prvních dní pobytu v našem zařízení.

Na našich stránkách se dozvíte podrobnosti o  Domově Příbor. Hledáme možnosti odbourávat ústavní prvky, zrušili jsme uniformní oblékání zaměstnanců, pracujeme na vybudování menších kuchyňských koutů a společenských místností, denní režim přizpůsobujeme v co největší míře požadavkům uživatelů. Společně s kolegy pracujeme na sestavování vysoce odborného a po všech profesních stránkách zaškoleného týmu zaměstnanců, aby uživatelé cítili, že nám na nich záleží. Přesto doporučujeme Domov osobně navštívit a vyzkoušet si atmosféru na sobě a bez předsudků pak přistoupit k podání žádosti o umístění nebo službu doporučit lidem vyžadujících péči jiné osoby. Poskytujeme poradenství v nepříznivé životní situaci i péči o uživatele v závěru života.

Rádi Vám poradíme také prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

ředitelka
Mgr. Kamila Demlová
ředitelka