Můžete nás sledovat na Facebooku

logo msk cele gif

Domov Příbor, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

 

logo pri org msk

 Poskytovatelem příspěvku na provoz služeb Domova Příbor, příspěvková organizace je Moravskoslezský kraj.

logo asociace poskytovatelu

 

Testování uživatelů antigenními testy a přijímání nových uživatelů

Dle nařízení Krajské hygienické stanice č. 1/2021  s odkazem na Mimořádné opatření MZ  ČR ze dne 5.3.2021, čj. MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN s účinností od 9.3.2021 se nařizuje poskytovatelům sociální služby – domovům pro seniory provádět preventivní vyšetření u všech uživatelů, a to:

  • 1 x za 5 dní antigenní test – POC provedený zdravotnickým pracovníkem
  • s ohledem na diskomfort testovaných osob při opakovaném nasofaryngeálním stěru je doporučeno zvážit i jiný způsob testování (např. ze slin, stěru z nosu, kloktání …)

Výjimky z testování jsou u těchto uživatelů, kteří:

  • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace (podle Mimořádného opatření MZ ČR), nejeví žádné příznaky onemocnění a neuplynulo více než 90 dní od prvního pozitivního testu RT-PCR nebo POC antigenního testu, po uplynutí 90 dní se uživatelé budou testovat antigenním testem 1 x 5 dní,
  • mají a doloží certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (od poslední očkovací dávky uplynulo nejméně 14 dní) a nejeví příznaky onemocnění Covid 19,
  • mají negativní RT-PCR test ne starší 5 dní (tj. po 5 ti dnech v případě, že by měl nový uživatel příznaky, provedeme antigenní test),
  • jsou v terminálním stádiu onemocnění.

Podmínky přijetí nového uživatele

  • nově přijímaný uživatel buď onemocnění COVID-19 prodělal, je po izolaci, nemá příznaky onemocnění a je ve lhůtě 90 dnů od zjištění pozitivity NEBO je očkovaný a nemá žádné příznaky onemocnění Covid 19 NEBO mu byl proveden RT-PCR test s negativním výsledkem ne starší 5 dní.

Více informací Vám poskytneme na telefonním čísle 604 236 518.

Informační leták ke stažení zde: Testování uživatelů a podmínky přijetí