Můžete nás sledovat na Facebooku

logo msk cele gif

Domov Příbor, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

 

logo pri org msk

 Poskytovatelem příspěvku na provoz služeb Domova Příbor, příspěvková organizace je Moravskoslezský kraj.

logo asociace poskytovatelu

 

Podmínky přijetí žadatelů o sociální službu

Podmínky přijetí nového uživatele

  • nově přijímaný uživatel buď onemocnění COVID-19 prodělal, je po izolaci, nemá příznaky onemocnění a je ve lhůtě 180 dnů od zjištění pozitivity NEBO je očkovaný a nemá žádné příznaky onemocnění Covid 19 NEBO mu byl proveden RT-PCR test s negativním výsledkem ne starší 5 dní.

Testování uživatelů antigenními testy

Na základě Mimořádného opatření MZ ČR je stále v platnosti testování uživatelů poskytovatelem sociální služby – domovy pro seniory a provádění preventivních vyšetření u všech uživatelů, a to:

  • 1 x za 7 dní antigenní test – POC provedený zdravotnickým pracovníkem
  • s ohledem na diskomfort testovaných osob při opakovaném nasofaryngeálním stěru je doporučeno zvážit i jiný způsob testování (např. ze slin, stěru z nosu, kloktání …)

Výjimky z testování jsou u uživatelů, kteří:

  • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace (podle Mimořádného opatření MZ ČR), nejeví žádné příznaky onemocnění a neuplynulo více než 180 dní od prvního pozitivního testu RT-PCR nebo POC antigenního testu, po uplynutí 180 dní se uživatelé budou testovat antigenním testem 1 x 7 dní,
  • mají a doloží certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (od poslední očkovací dávky uplynulo nejméně 14 dní) a nejeví příznaky onemocnění Covid 19,
  • mají negativní RT-PCR test ne starší 5 dní (tj. po 5 ti dnech v případě, že by měl nový uživatel příznaky, provedeme antigenní test),
  • jsou v terminálním stádiu onemocnění.

 telefon

Více informací Vám poskytneme na telefonním čísle 604 236 518.