Aktuality

"Spolu ruku v ruce"

logo moravskoslezskykraj

Pozvánka na akci Moravskoslezského kraje

Přijměte pozvání na 3. ročník benefiční akce Moravskoslezského kraje s názvem

"Spolu ruku v ruce", jejímž hlavním účelem je vyjádření podpory neformálním pečujícím a osobám,

jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu, a to prostřednictvím

přiblížení jejich života běžné populaci.

Benefiční akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana

Moravskoslezského kraje pana Jiřího Navrátila.

Výtěžek bude použit pro podporu dvou projektů svépomocných skupin, které sdružují neformální

pečovatele o blízkou osobu s postižením.

 

Jste srdečně zváni.

Pozvánka Spolu ruku v ruce 1Pozvánka spolu ruku v ruce 2