Můžete nás sledovat na Facebooku

logo msk cele gif

Domov Příbor, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

 

logo pri org msk

 Poskytovatelem příspěvku na provoz služeb Domova Příbor, příspěvková organizace je Moravskoslezský kraj.

logo asociace poskytovatelu

 

Program na měsíc únor 2021

 

Dopoledne

Odpoledne

Pondělí

 

10:00 - Skupinové cvičení s Pavlou, motorická cvičení, reflexní masáže dle domluvy

Individuální činnosti s Martinem - doprovod při chůzi, kontakt s domácími mazlíčky Domova Příbor, příprava materiálu na tkaní koberců na pokojích uživatelů nebo v Hobby dílně

Úterý

 

10:00 – Jídelna – Skupinové míčkování v Pavlou

Formy cvičení vybírá aktivizační pracovnice Pavla na základě individuálních potřeb uživatelů - někdy více zaměřené na posilování horních končetin nebo protahování svalů.
 

       

Přesazování rostlin Jarní přesazování rostlin.

Domovská zahrádka - naše zahrádka, individuální práce s přírodním materiálem na pokojích uživatelů,  nácvik chůze s doprovodem pracovníka, skypování uživatelů s pomocí nebo dopomocí pracovníka Domova

 

Středa

 

10:00 - Jídelna – Individuální cvičení s Katkou a Pavlou.

10:00 Hobby dílna Výtvarné činnosti s Pavlou

Individuální činnosti - nácvik chůze, sebeobsluha s Katkou.

 

Procvičování jemné motoriky výtvarné činnosti

Individuální činnosti dle přání uživatelů - poslech hudby, luštění křížovek, skypování, čtení na přání, rozmazlování morčat s Martinem.

Pátek

 

10:00 – Jídelna – Trénink paměti s Pavlou  a Katkou

Společenské hry - Bingo, luštění křížovek, petang, vědomostní hry

Nácvik chůze s Katkou.

Sobota

Příprava materiálu na tkaní koberců na pokojích uživatelů dle jejich zvyklostí a přání po domluvě s Martinem.

Nabídka knih, časopisů, luštění křížovek.

Projekt Hodinový vnuk.

 Neděle

Den klidu a odpočinku

 
     
 

Individuální činnosti – tréninky chůze, zahrada, relaxace, četba uživatelům, pracovní aktivity, vycházky, kontakt se zvířaty, rozhovory a další individuální aktivity.

 

 Tkaní koberce na stavu 1         Kontakt s morčetem 1
   Změny v programu jsou možné podle aktuální koronavirové situace, počasí, zdravotního stavu a přání uživatelů. Krásný leden přejí Vaši aktivizační pracovníci Katka, Pavla a Martin