Můžete nás sledovat na Facebooku

logo msk cele gif

Domov Příbor, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

 

logo pri org msk

 Poskytovatelem příspěvku na provoz služeb Domova Příbor, příspěvková organizace je Moravskoslezský kraj.

logo asociace poskytovatelu

 

Program na měsíc leden 2021

Krátká ukázka aktivizace

Od ledna 2022 zahajujeme přednáškovou činnost včetně videoprojekce, pletení košíků a tkaní koberců.

Rádi bychom zveřejnili podrobný program, na který jste byli zvyklí a který jsme s výjimkami naplňovali.

 

Bohužel v této chvíli nejsme schopni týdenní plán aktivit realizovat a zveřejňujeme pro Vaši informaci souhrn nabízených činností:

 

  • Denně prostřednictvím aktivizačních pracovníků a pečovatelek provádíme nácvik chůze.
  • Denně u vybraných uživatelů zprostředkováváme kontakt s morčaty terapeuty.
  • Denně s pomocí uživatelů doplňujeme zásoby materiálu ke tkaní koberců a předložek.
  • Individuálně provádíme relaxační masáže a protahovací cviky jako podporu hybnosti.
  • Individuální trénink paměti.
  • Zajišťujeme denní tisk a sledujeme společenské dění.
  • Povídáme si s uživateli na pokojích.
  • Zprostředkováváme kontakt uživatelů s rodinami prostřednictvím telefonu, skypu.

Děláme maximum pro to, abychom zabránili smutku a obavám z dění kolem koronaviru a náročné období přestáli v pohodě všichni, zaměstnanci, uživatelé i jejich blízcí. Děkujeme Vám všem, kteří pomáháte s námi.

Kolektiv zaměstnanců Domova Příbor