logo msk cele gif

Domov Příbor, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

 

logo pri org msk

 Poskytovatelem příspěvku na provoz služeb Domova Příbor, příspěvková organizace, je Moravskoslezský kraj.

logo asociace poskytovatelu

 logo nadace ČEZ Neziskovky

Program na měsíc únor 2022

TÝDENNÍ PROGRAM AKTIVIT OD 14. DO 20. ÚNORA 2022

Také v únoru 2022 pokračujeme v  přednáškové činnosti včetně videoprojekce, skupinovým cvičením,pletením košíků a tkaním koberců.

 

  • Denně prostřednictvím aktivizačních pracovníků a pečovatelek provádíme nácvik chůze.
  • Nabízíme virtuální výlety po ČR a některých vybraných cizích destinací prostřednictvím speciálních brýlí - za podpory NADACE ČEZ - NEZISKOVKY 21
  • Denně u vybraných uživatelů zprostředkováváme kontakt s morčaty terapeuty.
  • Denně s pomocí uživatelů doplňujeme zásoby materiálu ke tkaní koberců a předložek.
  • Individuálně provádíme relaxační masáže a protahovací cviky jako podporu hybnosti.
  • Individuální trénink paměti.
  • Zajišťujeme denní tisk a sledujeme společenské dění.
  • Povídáme si s uživateli na pokojích.
  • Zprostředkováváme kontakt uživatelů s rodinami prostřednictvím telefonu, skypu.

Děláme maximum pro to, abychom zabránili smutku a obavám z dění kolem koronaviru a náročné období přestáli v pohodě všichni, zaměstnanci, uživatelé i jejich blízcí. Děkujeme Vám všem, kteří pomáháte s námi.

Kolektiv zaměstnanců Domova Příbor