Můžete nás sledovat na Facebooku

logo msk cele gif

Domov Příbor, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

 

logo pri org msk

 Poskytovatelem příspěvku na provoz služeb Domova Příbor, příspěvková organizace je Moravskoslezský kraj.

logo asociace poskytovatelu

 

Pověřenec na ochranu osobních údajů

 Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Domov Příbor, příspěvková organizace, s sídlem Masarykova 542, 742 58  Příbor, IČO: 48804878 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů") informuje o základních zásadách a principech, na kterých zpracovává osobní údaje. Celý dokument Nakládání s osobnímii údaji naleznete v menu Nakládání s OÚ.

Osobní údaje Domov Příbor zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

 • Kategorie subjektů údaj - zaměstnanci. Předávání údajů pro evidenci a přehledů plateb sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců externímu subjektu, hlášení změn. Při právním základu postaveném na plnění právní povinnosti není nutné mít u výše uvedené kategorie souhlas subjektu údajů.Doba uchování mzdových listů 50 let.

 • Personální zajištění služeb - evidenční hlášení změn v personálním obsazení na úseku přímé péče, předání k registrujícímu orgánu Moravskoslezského kraje. Při právním základu postaveném na plnění právní povinnosti není nutné mít souhlas subjektu údajů.Doba uchování pět let po ukončení pracovního poměru.
 • Ochrana majetku - kamerový systém

  V objektu je instalován kamerový systém registrovaný na ÚOOÚ. Důvodem instalace a účelem využití pořízených záznamů je ochrana majetku, ochrana zájmů  a ochrana osob nacházejících se v monitorovaných prostorech, prověření  vzniku škody, prověření okolnosti odcizení věcí z pracoviště, vniknutí cizí osoby do budovy Domova. Monitorovány jsou vstupní prostory, parkoviště a boční vchod do budovy. Zpracování osobních údajů z kamerového systému, tj. podobizna a umístění,  je právním základem plnění úkolu ve veřejném zájmu a není nutné mít souhlas subjektu údajů. Doba uchování 14 dní.

 • Informace pro městské úřady - informace týkající se změny trvalého bydliště, vyhotovení nebo ztráta občanského průkazu, potvrzení o ubytování pro osvobození od poplatku z komunálního odpadu. Při právním základu postaveném na plnění právní povinnosti není nutné mít souhlas subjektu údajů. Doba uchování 15 let.

 • Vzdálený monitoring uživatelů - Osobní údaje jsou předávány Národnímu dohledovému centru  (NDC). Zpracování osobních údajů obsahuje zvláštní kategorii osobních údajů – dokumentaci o zdravotním stavu subjektu. Při právním základu postaveném na udělení souhlasu musí o existenci tohoto zpracování subjekt údajů informovat a je třeba mít souhlas subjektu údajů. Doba uchování 10 let.

 • Poskytování údajů třetím osobám – například České poště, Městským či obecním úřadům, soudům exekutorům.Při právním základu postaveném na plnění právní povinnosti není nutné mít souhlas subjektu údajů. Doba uchování 10 let.

 • Informace do novin, časopisů a na webové stránky. Při právním základu postaveném na plnění právní povinnosti není nutné mít souhlas subjektu údajů. Doba uchování 5 let.

 • Informace o aktualitách v Domově - Při právním základu postaveném na udělení souhlasu musí o existenci tohoto zpracování subjekt údajů informovat. Doba uchování 10 let.

 • Informace pro obec s rozšířenou působností Kopřivnice - Informace týkající se uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby zájemci o službu, který potřebuje zastupování a nemá jiného zástupce. Při právním základu postaveném na plnění právní povinnosti není nutné mít souhlas subjektu údajů. Doba uchování 10 let.

 • Ošetřovatelská a zdravotní dokumentace - Osobní údaje o zdravotním stavu uživatelů  pro poskytování zdravotní péče. Při právním základu postaveném na plnění smlouvy nemusí o tomto zpracování subjekt údajů informovat, není třeba udělení souhlasu se zpracováním. Doba uchování po dobu platnosti smlouvy o poskytování služby, poté 5 let.

 • Zpracování poukazů na léčebnou a ortopedickou pomůcku (ORP) - Zajištění léčebných a ortopedických pomůcek pro uživatele.Při právním základu postaveném na plnění smlouvy musí o tomto zpracování subjekt údajů informovat, je třeba udělení souhlasu se zpracováním. Doba uchování po dobu platnosti smlouvy o poskytování služby, poté 5 let.
 • Zajištění léků  pro uživatele.Při právním základu postaveném na plnění smlouvy musí o tomto zpracování subjekt údajů informovat, je třeba udělení souhlasu se zpracováním. Doba uchování po dobu platnosti smlouvy o poskytování služby, poté 5 let.

 • Informace pro zástupce uživatele - Informace týkající se Smlouvy o poskytování sociální služby a rozsahu jejich zastupování. Při právním základu postaveném na plnění smlouvy musí o tomto zpracování subjekt údajů informovat, je třeba udělení souhlasu se zpracováním. Doba uchování 10 let.

 • SIPO - Zřízení SIPO, tv poplatku a rozhlasového poplatku.Při právním základu postaveném na udělení souhlasu musí o existenci tohoto zpracování subjekt údajů informovat. Doba uchování po dobu platnosti smlouvy o poskytování služby, poté tři roky.

 • Informace pro poskytování sociální služby v Domově - Informace týkající se uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby a následné poskytování sociální služby.Při právním základu postaveném na plnění právní povinnosti není nutné mít souhlas subjektu údajů. Doba uchování po dobu platnosti smlouvy o poskytování služby, poté tři roky.

 • Smlouvy a objednávky - Uzavírání smluv a objednávek na dodávky, popř. prodej služeb, darovací smlouvy.Při právním základu postaveném na plnění smlouvy musí o tomto zpracování subjekt údajů informovat, je třeba udělení souhlasu se zpracováním. Doba uchování 5 let.

 • Informace pro soud - Informace týkající se uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby, omezení svéprávnosti nebo opatrovnictví člověka, vážně míněného nesouhlasu s poskytováním sociální služby, exekucí. Při právním základu postaveném na plnění právní povinnosti není nutné mít souhlas subjektu údajů. Doba uchování po dobu platnosti smlouvy o poskytování služby, poté tři roky.

 • Spisová služba - Různá ostatní korespondence. Při právním základu postaveném na veřejném zájmu musí o tomto zpracování subjekt údajů informovat, je třeba udělení souhlasu se zpracováním. Doba uchování podle aktuálního spisového a skartačního plánu.

 • Informace pro Úřad práce - Informace týkající se příspěvku na péči a dávek hmotné nouze (přijetí, úmrtí, hospitalizaci, změny bydliště a další změny, žádosti o přiznání dávky, žádosti o zvýšení dávky, sociální šetření). Při právním základu postaveném na plnění právní povinnosti není nutné mít souhlas subjektu údajů. Doba uchování 15 let.

 • Veřejné zakázky - Zadávání veřejných zakázek, zveřejnění výsledků zadávacího řízení. Při právním základu postaveném na plnění právní povinnosti není nutné mít souhlas subjektu údajů. Doba uchování 10 let.

 • Vykazování výkonů pro zdravotní pojišťovny - Osobní údaje a zdravotní stav klientů pro vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny. Z důvodu zpracování zvláštních osobních údajů je vyžadováno udělení výslovného souhlasu subjektů údajů. Doba uchování 10 let.

 • Žádost o přijetí - Přijetí a zaevidování Žádosti o přijetí do Domova. Při právním základu postaveném na udělení souhlasu je nutné mít výslovný a odvolatelný souhlas subjektu údajů. Doba uchování 10 let.

 • Pokud Domov Příbor zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo požadovat informaci z pracování Vašich osobních údajů, požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, požadovat opravu nepřesných osobních údajů, pokud se domníváte, že jsou nepřesné, požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, požadovat přenositelnost osobních údajů a podat stížnost dozorovému orgánu.

Funkci Pověřence na ochranu osobních údajů pro Domov Příbor, příspěvkovou organizaci, zabezpečuje:

I3 Consultants s.r.o.

IČ: 27921344

sídlo: K Trninám 945/34, 163 00  Praha

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon: 543 214 714