Můžete nás sledovat na Facebooku

logo msk cele gif

Domov Příbor, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

 

logo pri org msk

 Poskytovatelem příspěvku na provoz služeb Domova Příbor, příspěvková organizace je Moravskoslezský kraj.

logo asociace poskytovatelu

 

Plánovaná rekonstrukce objektu (2)

Vážení,

v rámci zkvalitňování poskytované sociální služby připravujeme rozsáhlejší rekonstrukci Domova, jejímž investorem je náš zřizovatel Moravskoslezský kraj. Nyní jsme v poslední fázi před samotným předáním stavby vybrané dodavatelské stavební firmě a plánujeme všechny kroky potřebné k zajištění přesunu osob i materiálně technického zázemí.  Cílem rekonstrukce je vytvoření komfortnějšího prostředí se samostatnými koupelnami, WC, větší podlahovou plochou a celkově velkorysejšími prostorami. Bonusem pak bude navýšení kapacity na 67 lůžek,vybudování požárně bezpečnostního zařízení signalizující včasné zjištění možného požáru  a  bezbariérový vstup z výtahu na zahradu.

S připravovanou rekonstrukcí  dojde k dočasnému přestěhování celého Domova do objektu Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky ve Frenštátu p. Radhoštěm na adrese: Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. Žádosti o přijetí do domova pro seniory budou stále přijímány sociálními pracovnicemi - do termínu zahájení rekonstrukce ve stávajícím objektu, poté již v náhradním objektu ve Frenštátu p. Radhoštěm. V náhradním objektu budou uživatelé ubytováni ve stejném složení svých spolubydlících, nedohodnou-li se s vedením Domova jinak. Předpokládaná doba dočasného přestěhování je odhadována na 12 měsíců.


V Domově dojde k navýšení stávající kapacity lůžek z 60 na 67. Po rozšíření nekryté podlahové plochy vrchni terasy budou vybudovány  čtyři nové  dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením. Dojde k úplnému zrušení třílůžkových pokojů a navýšení počtu dvoulůžkových pokojů. Společenské místnosti a kanceláře budou situovány v přístavbě.  Revitalizací objektu získáme nová sociální zařízení do současných pokojů, rozšíření technického zázemí v suterénu, rozšíření dveří pro pohodlnější manipulaci s lůžkem a vybavení společných chodeb novou podlahovou krytinou, ochrannými prvky a obložením.

Nově navrhované pokoje jsou navrženy v souladu se směrnicemi pro provoz objektu osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Jedná se zejména o manévrovací možnosti vozíků všemi místnostmi a prostory, chodby vybavené postranními madly, dveře s dostatečně širokými dveřními křídly, sociální zařízení s ochrannými prvky pro imobilní uživatele.
V rámci stavby bude v okolí doplněna nová zámková dlažba a zpevněná plocha pro stání aut 10 míst + 1 vyhrazené stání pro osoby se zdravotně tělesným postižením. Změn dozná i okolí Domova. Zahradu pojmeme jako relaxační i užitkovou zónu s odpočinkovými zákoutími  a jednoduchou výsadbou.

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. čísle 556 720 044 nebo 556 723 143.

Mgr. Kamila Demlová, ředitelka