Můžete nás sledovat na Facebooku

logo msk cele gif

Domov Příbor, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

 

logo pri org msk

 Poskytovatelem příspěvku na provoz služeb Domova Příbor, příspěvková organizace je Moravskoslezský kraj.

logo asociace poskytovatelu

 

Péče o zdraví seniorů

promítání historie 2 Letošní téma týdne sociálních služeb v  Domově  Příbor jsme pojali po stránce zdraví, kondice, fyzické a psychické aktivity našich uživatelů-seniorů.

  Týden byl velmi bohatý na program i aktivity pro uživatele.V pondělí se muži sešli na „Pánském klubu“, kde si při kávě zasoutěžili ve vědomostní hře s tématikou severní Moravy a dámy se zapojily do „Míčkování“, kde se za pomoci aktivizační pracovnice masírovaly pěnovým míčkem a masážními pomůckami. Odpoledne proběhl „Čtenářský klub“ v „retro obývacím pokoji“ zaměřený na poslech četby.V úterý se v „hobby dílně“ sešli manuálně zruční uživatelé, kteří vyráběli a zdobili dřevěné dekorace a odpoledne na sluníčku si zahráli francouzskou hru „Petanque“.
  Středa patří pravidelně „Doplňovačkám“, při nichž si uživatelé trénují paměť, pozornost a představivost a díky nimž také získávají nové zajímavé informace. Významná část týdne, probíhající po celý den, patřila „Měření fyziologických funkcí“ pro naše uživatele i zájemce z řad našich zaměstnanců a dobrovolníků Mezinárodní humanitární organizace ADRA. Tito si mohli nechat změřit krevní tlak, EKG, hladinu cukru v krvi, a to pod odborným provedením pracovníky a stážisty Národního dohledového centra v Ostravě.

Odpoledne bylo věnováno „Individuálním činnostem s uživateli“ a nabídce pobytu v relaxační místnosti Snoezelen s atmosférou uvolnění a smyslové stimulace.
Čtvrteční dopoledne patřilo promítání o české historii s přednáškou, jejíž téma se výborně hodilo ke 100. výročí založení Československa. Naši uživatelé měli možnost seznámit se s dějinami Českých zemí od dob Přemyslovců, přes Lucemburky, Habsburky až po současnost. Přednášky se účastnila více než třetina uživatelů.
Pátek byl zaměřen na pravidelné „Skupinové cvičení“ uživatelů s cílem celkového protažení, zachování nebo zlepšení hybnosti a fyzické kondice. Pestrý týden byl uzavřen hrou „Bingo“,kdy tato zábavná hra s čísly je u našich uživatelů velice populární a napětí v místnosti během tažení se dalo krájet. Všichni se dobře bavili a výherci byli odměněni drobnými dárky.
Pozornost byla věnována také vzdělávání zaměstnanců v oblasti péče o seniory, kteří se účastnili akreditovaného vzdělávacího programu s názvem „Paliativní péče v domovech pro seniory“ vedeného lektorkou Mgr. Evou Zwyrtkovou (zdravotní sestra, andragog, odborný pedagog a garant celoživotního vzdělávání pro Střední zdravotnickou školu a VOŠ zdravotnickou v Ostravě). Její odborný výklad byl propojen příklady dobré praxe a přístupu k osobám na sklonku života. Neopomněla však zmínit, že i pečující osoba v pomáhající profesi potřebuje o sebe pečovat a jakou roli hraje psychosomatika pomáhajícího, zejména toho „se srdcem na dlani“.
V průběhu celého týdne byly k dispozici sociální pracovnice pro zájemce o informace o poskytované sociální službě Domova Příbor, p.o., případně sociální poradenství v nepříznivé sociální situaci.