O nás

O nás

uvodni slovo

Domov Příbor je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, která poskytuje pobytovou službu Domovy pro seniory. Službu poskytujeme šedesáti uživatelům a velikostí patříme mezi menší domovy pro seniory a tomu odpovídá i rodinné klima a atmosféra. Usilujeme o co největší otevřenost vůči veřejnosti, péči poskytueme  podle aktuálních potřeb a zdravotního stavu uživatelů s vědomím zachování co možná nejvyšší míry podpory k  udržení dosavadního způsobu života. V péči o uživatele spolupracujeme s jejich blízkými přáteli a rodinami postavené na základních pilířích, jako je vzájemná úcta, respekt a pochopení.

Aby zájemci o službu měli povědomí o našich možnostech, představujeme Vám tzv. Veřejný závazek, který usnadňuje zájemcům o službu orientovat se v tom, co jim služba může a nemůže poskytnout a jaké jsou principy poskytování této služby. Stávající uživatelé služby mohou posoudit, zda služba odpovídá tomu, čemu se zavázala.

Proto usilujeme o sestavení příjemného a profesionálního pracovního kolektivu, který plně respektuje důstojnost člověka. Naším krédem je Domov, Důstojnost, Rodina. Kromě základních činností vycházejících ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, budete mít možnost volby, možnost vyjádřit se k personálu, stravě, nabídce aktivit, především však ke způsobu vzájemné komunikace.

Je pro nás velmi důležité navázat důvěrný a úzký kontakt s rodinnými příslušníky, příbuznými a dalšími známými, s nimiž hledáme cesty řešení při potíží, které naše uživatele trápí. Vycházíme přitom citlivě z jejich dosavadních sociálních rolí. Plně se snažíme pomoci zejména novým uživatelům překonat obavu a nedůvěru prvních dní pobytu v našem zařízení.

Na našich stránkách se dozvíte podrobnosti o  Domově Příbor. Hledáme možnosti odbourávat ústavní prvky, zrušili jsme uniformní oblékání zaměstnanců, pracujeme na vybudování menších kuchyňských koutů a společenských místností, denní režim přizpůsobujeme v co největší míře požadavkům uživatelů. Společně s kolegy pracujeme na sestavování vysoce odborného a po všech profesních stránkách zaškoleného týmu zaměstnanců, aby uživatelé cítili, že nám na nich záleží. Přesto doporučujeme Domov osobně navštívit a vyzkoušet si atmosféru na sobě a bez předsudků pak přistoupit k podání žádosti o umístění nebo službu doporučit lidem vyžadujících péči jiné osoby. Poskytujeme poradenství v nepříznivé životní situaci i péči o uživatele v závěru života.

Rádi Vám poradíme také prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

ředitelka
Mgr. Kamila Demlová
ředitelka