Můžete nás sledovat na Facebooku

logo msk cele gif

Domov Příbor, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

 

logo pri org msk

 Poskytovatelem příspěvku na provoz služeb Domova Příbor, příspěvková organizace je Moravskoslezský kraj.

logo asociace poskytovatelu

 

Návštěvy v Domově Příbor

logo domovpribor

Vážené návštěvy, vážení zájemci o sociální službu,

v souladu s Mimořádným opatřením č. 20/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 14. 8. 2020 oznamujeme, že k přijetí nových uživatelů je nutné mít potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem, které není starší než čtyři dny.

Současně stále platí níže uvedená preventivní opatření:

  • měření teploty - pomocí  termodispleje umístěného u hlavních dveří při vstupu do budovy, přístroj Vám automaticky změří teplotu,
  • ochrany úst a nosu prostřednictvím respirátoru nebo roušky,
  • používání návleků při vstupu do zařízení a na pokoje,
  • evidence v knize návštěv   – přiloženo vloženo čestné prohlášení, kdy podpisem souhlasíte s jeho obsahem,
  • dezinfekce rukou (umístěna ve vestibulu u knihy návštěv),
  • pokud je  možné využít venkovních prostor - zahradu nebo terasu v přízemí, případně návštěvní místnost (vchod ze zahrady vedle evakuačního výtahu).

Děkujeme za dodržení těchto opatření, jsou jediná, která mohou alespoň v nějaké míře zamezit zanesení případné infekce do našeho zařízení.

 Návštěvy probíhají v časovém rozmezí od 9:15 do 17:00. V případě teploty nad 37 st. C návštěva povolena nebude.

 

Přijatými  opatřeními  reagujeme na současnou epidemiologickou situaci a budeme je průběžně s ohledem na další vývoj aktualizovat.

Smyslem nastavených opatření je  ochránit uživatele před možnou nákazou. Proto prosíme o jejich respektování.

Odkaz: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Mgr. Kamila Demlová, ředitelka

Čestné prohlášení lze stáhnout zde:

Mimořádné opatření KHS MSK č. 20/2020 lze stáhnout zde:

 

logo moravskoslezskykraj