Aktuality

Jedeme v tom společně - závěrečná zpráva

Do druhého ročníku akce „Jedeme v tom společně“, se zapojilo přes 500 seniorů napříč ČR i SR. V Domově Příbor o akci projevili zájem 4 uživatelé, kteří se stali oficiálními soutěžícími. Ale podařilo se motivovat i další, kteří šlapali mimo soutěž. Akce probíhala od 1. 3.2017 do 28. 4. 2017.

Účelem akce bylo motivovat seniory k pohybu. Startovním místem byl určen Praděd, cílem Paříž, celková trasa 2000 km. Senioři
ze všech zařízení šlapali na rotopedech, nebo ručních šlapadlech v dopoledních hodinách v pracovních dnech. Každý den se společný výsledek zařízení zasílal pořadatelskému Domovu ve Vrbně pod Pradědem. Prostřednictvím internetu bylo také možné sledovat, jak si jednotlivá zařízení během cesty vedou.

V Domově Příbor jsme pro zdolání cesty zvolili rotopedy, motomed a ruční šlapadla. Každý účastník si volil prostředek podle svých možností a aktuálního zdravotního stavu. Za měsíc březen se podařilo našim uživatelům ujet 776 km a za měsíc duben 724 km. Celkem ujeli 1500 km. V celkovém hodnocení jsme jako Domov sice neujeli celou vzdálenost, ale naši uživatelé svými výkony předčili zcela očekávání, se kterým jsme se do akce přihlásili.

Velkým úspěchem pro nás bylo umístění pana Petra Pargače v pořadí podle nejvyššího počtu osobních ujetých km, kde dosáhl 9. nejlepšího výkonu ze všech soutěžících. Do akce se zapojili i další uživatelé Domova. Účastnili se slavnostního ukončení, na kterém jsme ocenili výkony našich uživatelů a sledovali jsme společně reportáže z archivu ČT a videa z letošního ročníku z jiných zařízení. Pro naše uživatele bylo velmi přínosné vidět další aktivní seniory, kteří se pravidelně věnují pohybovým aktivitám.
 
Po ukončení akce mají uživatelé možnost využívat šlapadla a rotopedy v rámci nabídky pohybových aktivit. Pan Stanislav Wank pokračuje ve svém tempu „pomyslně“ do Paříže. Akci pro uživatele vedli a zprostředkovali aktivizační pracovníci, soutěžící uživatele připravili pracovníci přímé péče Domova Příbor.
 
jedeme v tom spolecne zaverecna zprava