Logo

O nás

domovdnes5

Domov historie

Domov Příbor patří mezi kapacitně menší  domovy pro seniory s dlouhodobě budovaným klima rodinného typu. Uživatelům nabízíme útulné jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje, z nichž poslední vyjmenované v nejbližších měsících nahradí moderní prostorné dvoulůžkové pokoje.

 

Historie

   Výňatek z kroniky města Příbora
   Historie Domova důchodců v Příboře začíná již u Richterovy tiskárny, která   byla  postavena 10. srpna 1908 a sloužila k těmto účelům až do roku 1938, kdy byla přestěhována do Frýdku. Během války zde byl vojenský sklad.

 

 

Domov  v čase
1945 Zřízen obecní chudobinec - restaurace Točna. Zřízený chudobinec sloužil pro přestárlé obyvatele pod vedením řádových sester.
1953 Zřízen Domov důchodců z bývalé tiskárny Jana Richtra. Tato budova přes malé stavební úpravy sloužila občanům    města Příbor až do roku 1968.
1968 - 1969 Budova částečně přestavěna.
1997 - 2001 Přestavba a modernizace Domova důchodců - současný stav.
2007 - Změna názvu zařízení na Domov Příbor, příspěvková organizace.

Rekonstrukce
V roce 1969 proběhly menší rekonstrukce a začaly nové dějiny příborského domova. Byla provedena oprava střechy, rozšíření prostoru pro zvýšení kapacity domova důchodců a další nezbytné úpravy.
Takto rekonstruovaný domov důchodců sloužil až do roku 1997, kdy se rozhodlo pro rozšíření a zmodernizování. Při zpracování studie bylo zjištěno, že celá budova je postavena na nevyhovujících základech, napadena dřevomorkou, byla nevyhovující kuchyň, kotelna, prádelna, odpadní jímky, hygienické vybavení, obytné místnosti obyvatel a celé pracovní zázemí personálu. Bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci budovy, přístavbě hospodářských místností, vybudování biologické čističky odpadních vod, dnes přečerpávací stanice, a úpravě zahrady.
Již při zpracování projektové dokumentace se uvažovalo o zlepšení komfortu bydlení , zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a hlavně o kapacitních možnostech a celkového stavu Domova. V květnu 2001 byla ukončena první velká rekonstrukce a Domov slouží uživatelům v této podobě dodnes.

 

Se vzrůstajícími nároky na poskytování sociálních služeb zahájil zřizovatel Moravskoslezský kraj jednání o revitalizaci pod názvem Revitalizace budovy Domova Příbor. Modernizace se dotkne několika úrovní od zrušení vícelůžkových pokojů po vybudování nových hygienických zařízení včetně bezpečnostních opatření jako elektronického hlásiče požáru nebo evakuačního výtahu. Uspořádání objektu tam bude v souladu s Koncepcí kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Pro Domov Příbor vytvořili vytvarime.cz.