Logo

Veřejná finanční podpora

 

V roce 2018 jsme získali veřejnou finanční podporu od poskytovatelů:

Ministerstva práce a sociálních věcí  ve výši 7 349 000 Kč,

Moravskoslezského kraje ve výši  400 000 Kč na odpisy majetku,

města Příbor ve výši  40 000 Kč na služby,

města Kopřivnice  ve výši 40 000 Kč na provozní neinvestiční výdaje,

a dále investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele na pořízení pračky 70 000 Kč, nákup konvektomatu 370 000 Kč,

pořízení vícemístného vozidla na pohon CNG 300 000 Kč.

 

Chtěli bychom poděkovat Vám všem, kteří přispíváte finančními či věcnými dary. 

Pokud budete mít zájem nám pomoci nebo se  informovat, co bychom chtěli v našem zařízení vylepšit a zdokonalit, jsme Vám plně k dispozici v pracovní i mimopracovní dobu. Kontakt naleznete v příslušné záložce.  Zároveň děkujeme stálým dodavatelům za jejich častou pomoc mimo rámec uzavřených smluv.

Číslo účtu pro poukazování finančních darů: KB Příbor, č. účtu: 3500537801/0100

 

Darovací smlouvu si můžete stáhnout ZDE.

Pro Domov Příbor vytvořili vytvarime.cz.