Aktuality

Hodinový vnuk a videovzkazy

Hodinový vnuk 1

Na podzim letošního roku jsme zahájili spolupráci s neziskovou společností POČTENÍČKO.

Jde o to, že senioři a další lidé blízcí seniorům chtějí pomáhat a pomáhají. Konkrétně tím, že pletou ponožky pro klienty domovů pro seniory, vytvářejí křížovky, píší dopisy nebo pohlednice.

Spolek Počteníčko v rámci Klubu ponožka zapojuje většinou kluby seniorů, ve kterých se najdou šikovné pletařky a také veřejnost, která jim pomáhá se shánění příze. Na domovech seniorů pak je nahlásit počty ponožek a dohodnout termín předání.

Projekt  vznikl v Bohumíně a aktuálně se připojila Ostrava, Havířov, Karviná, Bruntál, Kopřivnice. Předpokládáme, že Klub ponožka se časem rozšíří i o dalších regionů České republiky.

Prosím dobrovolníky a rodinné příslušníky, aby nám pomohli se shánění příze. Podrobnosti jsou uvedeny na webu www.hodinovyvnuk.cz.  Spolek Počteníčko má aktivizační seniorské a mezigenerační projekty, k nejznámějším patří Počteníčko s babičkou, Hodinový vnuk a Křížovkářská liga seniorů.

Druhou formou spolupráce je projekt Hodinový vnuk- Mezičasy,který byl oficiálně zahájen 5. listopadu.Domov Příbor obdrží pro uživatele
 v obálce 8-10 dopisů, kdy v každém dopisu bude kromě psaní i obrázek , případně omalovánka či zábavný kvíz. Dopisy budou bez adresáta. Jeho doplnění je na našich pracovnících, tedy na nás, respektive na pracovníkovi, který zná uživatele a jejich potřeby v této neshadné době .On nejlépe ví, koho psaní  nejvíce potěší ...Obsah bude jednoduchý. Může se jednat o pozdrav, vzkaz nebo o jednoduchý příběh.  Podstatné je, aby senior věděl, že na něho někdo myslí....Do psaní dopisů jsou zapojeni studenti, senioři, veřejnost... dobrovolníci....
 
Jednou  za měsíc obdržíme tzv. Videovam, což je videovzkaz od studentů, který si uživatel může prohlédnout na notebooku. Při běžném režimu i více lidí třeba  ve společenské místnosti. Patrony projektu jsou herci Kamila Janovičová a  Marek Lambora. Ti také tvoří jednoduché videovzkazy  Video Vám, čili videovam.
Záměrem je uživatele v Domově rozptýlit,  zmírnit jejich stres, osamění, smutek...Snad se to společným úsilím povede.
 
Videovamy Marka Lambory a Kamily Janovičové můžete zhlédnout na našem facebooku Domov pro seniory Příbor.