Můžete nás sledovat na Facebooku

logo msk cele gif

Domov Příbor, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

 

logo pri org msk

 Poskytovatelem příspěvku na provoz služeb Domova Příbor, příspěvková organizace je Moravskoslezský kraj.

logo asociace poskytovatelu

 

Finanční dar od UniCredit Bank

Domov Příbor získal prostřednictvím projektu Pořízení antidekubitních matrací od UniCredit Bank finanční dar ve výši 100 tis. Kč.

Filozofie domova pro seniory v Příboře je prostá. Poskytovat přesně takovou péči, jakou uživatel v dané chvíli potřebuje.

Díky speciálním antidekubitním matracím máme možnost ovlivnit kvalitu života přinejmenším v rovině základních potřeb

a přispět ke zlepšení zdravotního stavu uživatelů. Slavnostní předání finančního daru proběhlo 19. dubna 2021 v prostorách Krajského úřadu

Moravskoslezského kraje.

ŠEK UCB upravená

 

Vedení společnosti UniCredit Bank děkujeme.