Můžete nás sledovat na Facebooku

logo msk cele gif

Domov Příbor, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

 

logo pri org msk

 Poskytovatelem příspěvku na provoz služeb Domova Příbor, příspěvková organizace je Moravskoslezský kraj.

logo asociace poskytovatelu

 

Domov Příbor se zabydlel ve Frenštátě pod Radhoštěm

    Jak již čtenáři, či samotní obyvatelé Příbora vědí, již dlouhou dobu byla zamýšlena rekonstrukce Domova Příbor, která si vyžádala na počátku dubna letošního roku přesun do náhradních prostor do Domova mládeže ve Frenštátě pod Radhoštěm. Akce, při které se museli přestěhovat „naši“ senioři, personál i veškerý hmotný majetek, nebyla jistě příjemnou záležitostí, ale s odstupem zhruba čtyř měsíců chceme čtenáře informovat, že obyvatelé Domova Příbor i zaměstnanci se plně zabydleli v prostorách, které by jim měly do konce letošního roku poskytnout azyl. Zpočátku jsme se setkali s problémy v podobě menších prostor, malování, bezbariérových úprav, ale lidé, kteří si zažili válečné útrapy a další jiné nástrahy života se s tím rychle srovnali a nyní tuto budovu přijali za svůj domov. Velké poděkování patří hlavně obětavosti a nasazení všech zaměstnanců, kterým se zdařilo „nový“ domov zařídit, vyzdobit a upravit, aby se zde uživatelé cítili příjemně a přizpůsobili tomu také denní režim, jak bylo zvyklostí v Příboře.

 

   V plném rozsahu se rozjely také aktivity a činnosti, které zpříjemňují obyvatelům Domova volný čas. V nově zřízené Hobby dílně probíhají tréninky paměti, pánské kluby, promítání s přednáškami, rukodělné práce, kulturní a hudební vystoupení umělců i dětí z nedaleké mateřské školy, se kterou se podařilo navázat příjemnou spolupráci. V retro zařízeném obývacím pokoji pak probíhají hudební a čtenářské kluby při kafíčku, míčkování a relaxační činnosti a senioři zde mohou strávit se svými příbuznými příjemnou návštěvu, či oslavu životního jubilea. Akce, které se v Příboře konaly na terase nebo zahradě se snažíme situovat na venkovní prostory před budovu a využíváme i místní možnosti – návštěvy muzea, procházky po zdejším okolí, kulturní akce. Opomíjeni nejsou ani senioři, kteří se z osobních, či zdravotních důvodů, nemohou účastnit akcí skupinových. Takovým se snažíme věnovat individuálně na pokojích (rozhovory, četba, nácviky sebeobsluhy, chůze, míčkování…) Během letošního roku se nám také podařilo zapojit do projektu „ Zdravý domov pro seniory“, který financuje Moravskoslezský kraj. Díky projektu jsme měli možnost ve větším množství nakoupit potřebný materiál, nářadí, náčiní a vše co jsme potřebovali pro práci s uživateli.  Především pak nákladnější věci, jako kompostéry, pařeniště, vyvýšené truhlíky, květináče a velké množství substrátu. Aktivně jsme seniory zapojili do zahradničení, přesazování, pěstování a práce se zelení a vyzdobili si tak provizorní prostory květinami, bylinkami, dekoracemi…

Závěrem můžeme říci, že „Domov“ šlape na plné obrátky i když jsme se posunuli o několik kilometrů dále od Příbora, ale vše ostatní zůstává stejné. Uživatelé se mohou spolehnout na své zaměstnance, aktivity, které mají rádi, mají vybavení na pokojích, tak jak byli zvyklí. Cestu do Frenštátu si našli i rodinní příslušníci a přátelé. Věříme, že rekonstrukce budovy v Příboře zdárně pokračuje a budeme se těšit, až na nás dýchne novotou.

Martin Poruba, aktivizační pracovník