Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajůVyvěšeno: 3. 8. 2022
Sejmuto:

Domov Příbor, příspěvková organizace, s sídlem Masarykova 542, 742 58 Příbor, IČO: 48804878 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů") informuje o základních zásadách a principech, na kterých zpracovává osobní údaje.

Funkci Pověřence na ochranu osobních údajů pro Domov Příbor, příspěvkovou organizaci, zabezpečuje:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jobman, s.r.o.

Sídlo: Livornská 449, Praha - 109 00

IČO: 27177726

Doručovací / komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00

E-mail: dpo@dpohotline.cz

Telefon: +420 910 120 377

Datová schránka: tkyd8fz

Osobní údaje Domov Příbor zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

 • Kategorie subjektů údaj - zaměstnanci. Předávání údajů pro evidenci a přehledů plateb sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců externímu subjektu, hlášení změn. Při právním základu postaveném na plnění právní povinnosti není nutné mít u výše uvedené kategorie souhlas subjektu údajů.Doba uchování mzdových listů 50 let.
 • Personální zajištění služeb - evidenční hlášení změn v personálním obsazení na úseku přímé péče, předání k registrujícímu orgánu Moravskoslezského kraje. Při právním základu postaveném na plnění právní povinnosti není nutné mít souhlas subjektu údajů.Doba uchování pět let po ukončení pracovního poměru.

Ochrana majetku - kamerový systém

V objektu je instalován kamerový systém registrovaný na ÚOOÚ. Důvodem instalace a účelem využití pořízených záznamů je ochrana majetku, ochrana zájmů a ochrana osob nacházejících se v monitorovaných prostorech, prověření vzniku škody, prověření okolnosti odcizení věcí z pracoviště, vniknutí cizí osoby do budovy Domova. Monitorovány jsou vstupní prostory, parkoviště a boční vchod do budovy. Zpracování osobních údajů z kamerového systému, tj. podobizna a umístění, je právním základem plnění úkolu ve veřejném zájmu a není nutné mít souhlas subjektu údajů. Doba uchování 14 dní.

 • Informace pro městské úřady - informace týkající se změny trvalého bydliště, vyhotovení nebo ztráta občanského průkazu, potvrzení o ubytování pro osvobození od poplatku z komunálního odpadu. Při právním základu postaveném na plnění právní povinnosti není nutné mít souhlas subjektu údajů. Doba uchování 15 let.
 • Vzdálený monitoring uživatelů - Osobní údaje jsou předávány Národnímu dohledovému centru (NDC). Zpracování osobních údajů obsahuje zvláštní kategorii osobních údajů – dokumentaci o zdravotním stavu subjektu. Při právním základu postaveném na udělení souhlasu musí o existenci tohoto zpracování subjekt údajů informovat a je třeba mít souhlas subjektu údajů. Doba uchování 10 let.
 • Poskytování údajů třetím osobám – například České poště, Městským či obecním úřadům, soudům exekutorům.Při právním základu postaveném na plnění právní povinnosti není nutné mít souhlas subjektu údajů. Doba uchování 10 let.
 • Informace do novin, časopisů a na webové stránky. Při právním základu postaveném na plnění právní povinnosti není nutné mít souhlas subjektu údajů. Doba uchování 5 let.
 • Informace o aktualitách v Domově - Při právním základu postaveném na udělení souhlasu musí o existenci tohoto zpracování subjekt údajů informovat. Doba uchování 10 let.
 • Informace pro obec s rozšířenou působností Kopřivnice - Informace týkající se uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby zájemci o službu, který potřebuje zastupování a nemá jiného zástupce. Při právním základu postaveném na plnění právní povinnosti není nutné mít souhlas subjektu údajů. Doba uchování 10 let.
 • Ošetřovatelská a zdravotní dokumentace - Osobní údaje o zdravotním stavu uživatelů pro poskytování zdravotní péče. Při právním základu postaveném na plnění smlouvy nemusí o tomto zpracování subjekt údajů informovat, není třeba udělení souhlasu se zpracováním. Doba uchování po dobu platnosti smlouvy o poskytování služby, poté 5 let.
 • Zpracování poukazů na léčebnou a ortopedickou pomůcku (ORP) - Zajištění léčebných a ortopedických pomůcek pro uživatele.Při právním základu postaveném na plnění smlouvy musí o tomto zpracování subjekt údajů informovat, je třeba udělení souhlasu se zpracováním. Doba uchování po dobu platnosti smlouvy o poskytování služby, poté 5 let.
 • Zajištění léků pro uživatele.Při právním základu postaveném na plnění smlouvy musí o tomto zpracování subjekt údajů informovat, je třeba udělení souhlasu se zpracováním. Doba uchování po dobu platnosti smlouvy o poskytování služby, poté 5 let.
 • Informace pro zástupce uživatele - Informace týkající se Smlouvy o poskytování sociální služby a rozsahu jejich zastupování. Při právním základu postaveném na plnění smlouvy musí o tomto zpracování subjekt údajů informovat, je třeba udělení souhlasu se zpracováním. Doba uchování 10 let.
 • SIPO - Zřízení SIPO, tv poplatku a rozhlasového poplatku.Při právním základu postaveném na udělení souhlasu musí o existenci tohoto zpracování subjekt údajů informovat. Doba uchování po dobu platnosti smlouvy o poskytování služby, poté tři roky.
 • Informace pro poskytování sociální služby v Domově - Informace týkající se uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby a následné poskytování sociální služby.Při právním základu postaveném na plnění právní povinnosti není nutné mít souhlas subjektu údajů. Doba uchování po dobu platnosti smlouvy o poskytování služby, poté tři roky.
 • Smlouvy a objednávky - Uzavírání smluv a objednávek na dodávky, popř. prodej služeb, darovací smlouvy.Při právním základu postaveném na plnění smlouvy musí o tomto zpracování subjekt údajů informovat, je třeba udělení souhlasu se zpracováním. Doba uchování 5 let.
 • Informace pro soud - Informace týkající se uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby, omezení svéprávnosti nebo opatrovnictví člověka, vážně míněného nesouhlasu s poskytováním sociální služby, exekucí. Při právním základu postaveném na plnění právní povinnosti není nutné mít souhlas subjektu údajů. Doba uchování po dobu platnosti smlouvy o poskytování služby, poté tři roky.
 • Spisová služba - Různá ostatní korespondence. Při právním základu postaveném na veřejném zájmu musí o tomto zpracování subjekt údajů informovat, je třeba udělení souhlasu se zpracováním. Doba uchování podle aktuálního spisového a skartačního plánu.
 • Informace pro Úřad práce - Informace týkající se příspěvku na péči a dávek hmotné nouze (přijetí, úmrtí, hospitalizaci, změny bydliště a další změny, žádosti o přiznání dávky, žádosti o zvýšení dávky, sociální šetření). Při právním základu postaveném na plnění právní povinnosti není nutné mít souhlas subjektu údajů. Doba uchování 15 let.
 • Veřejné zakázky - Zadávání veřejných zakázek, zveřejnění výsledků zadávacího řízení. Při právním základu postaveném na plnění právní povinnosti není nutné mít souhlas subjektu údajů. Doba uchování 10 let.
 • Vykazování výkonů pro zdravotní pojišťovny - Osobní údaje a zdravotní stav klientů pro vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny. Z důvodu zpracování zvláštních osobních údajů je vyžadováno udělení výslovného souhlasu subjektů údajů. Doba uchování 10 let.
 • Žádost o přijetí - Přijetí a zaevidování Žádosti o přijetí do Domova. Při právním základu postaveném na udělení souhlasu je nutné mít výslovný a odvolatelný souhlas subjektu údajů. Doba uchování 10 let.
 • Pokud Domov Příbor zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo požadovat informaci z pracování Vašich osobních údajů, požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, požadovat opravu nepřesných osobních údajů, pokud se domníváte, že jsou nepřesné, požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, požadovat přenositelnost osobních údajů a podat stížnost dozorovému orgánu.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 7. 10. 2022 11:36