Můžete nás sledovat na Facebooku

logo msk cele gif

Domov Příbor, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

 

logo pri org msk

 Poskytovatelem příspěvku na provoz služeb Domova Příbor, příspěvková organizace je Moravskoslezský kraj.

logo asociace poskytovatelu

 

Co je Snoezelen?

Jedná se o multifunkční metodu, která se realizuje v obzvláště příjemném a upraveném prostředí pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby, přičemž jejím cílem je vyvolání smyslových pocitů, vnímání, odbourání stresu, stereotypního chování, iniciativy a navrácení chuti do života.

Místností sloužící pro uživatele je relaxační, terapeutická, multismyslová. Ve specifickém prostředí, jehož účelem je relaxace, uvolnění a pohoda v atmosféře bezpečí a důvěry, se uživatelé mohou na lůžku uvolnit při příjemné hudbě, nahrávkách zvuků z přírody a hře světel.
 
snoezelen

Tuto relaxační metodu mají rádi a využívají naši uživatel, kteří mají pocity samoty, úzkosti nebo napětí.

Stavíme na individuálním přístupu. Nikdy nevnucujme uživatelům naše pocity, ale bereme v úvahu jejich potřeby, individuální schopnosti a předpoklady. Pro vytvoření správné atmosféry se vciťujeme do situace, jako „dívat se jeho očima“ a „slyšet jeho ušima“, abychom vytvořili příjemnou atmosféru, v níž se budou cítit dobře. Dosahujeme toho tlumeným světlem, správným výběrem hudby v pozadí, ztišení hlasem, eliminováním rušivých vlivů a pohodlnou relaxační pohovkou k sezení nebo ležení. Uživatel se podle svých možností rozhoduje sám a iniciativa vychází od něj. Náš vyškolený personál uživatele respektuje a přizpůsobuje relaxaci jeho volbě.
 
Autor: Aktivizační pracovníci Domova Příbor