Aktuality

Aktuality

Aktuality

Výstava - SVATBY MINULÉHO STOLETÍ

  • Napsal Kamila Demlová
  • Zobrazení: 979

Srdečně vás zveme na výstavu:

SVATBY MINULÉHO STOLETÍ

svatby minuleho stoleti

16.3.2017 a 17.3.2017
od 10:00 do 15:00 hod.

Výstava je věnována svatební módě 20. století, kromě svatebních šatů budou k vidění, svatební fotografie a doplňky ze soukromých sbírek obyvatel, pracovníků i přátel Domova.

Vernisáž výstavy proběhne 16. 3. 2017 od 10:00 v Domově Příbor v prostorách dobového obývacího pokoje.

BON APETIT

  • Zobrazení: 1555
BON APPETIT "RADOST Z JÍDLA V DLOUHODOBÉ PÉČI"

Jídlo, jeho příprava a sdílení vnášejí do našeho života mnohem víc, než jen nutnou nutriční podporu pro tělo. Jídlo hraje klíčovou úlohu při utváření našich individuálních, kulturních a sociálních rolí.

Od července 2016 realizujeme s týmem Domova program BON APETIT. Zaměřujeme se na zvyšování kvality stravování a stolování našich uživatelů. Filosofie programu vychází z přesvědčení, že dobré jídlo se připravuje s úctou k surovinám a je podáváno také s úctou ke strávníkům.

Co je naším cílem?

V co největší možné míře umožnit uživatelům našeho Domova kvalitní zážitek z jídla a zaměstnancům nabídnout maximální podporu při realizaci. BON APETIT je časově dlouhodobá záležitost. Poskytujeme takové podmínky, abychom prodloužili samostatnost uživatelů po co možná nejdelší dobu. Dalším naším cílem a přáním je umožnit, aby si uživatelé udrželi důstojnost a důvěru v pečovatele a klíčové pracovníky i v situaci, kdy jsou na nás fyzicky zcela závislí.

Na co se zaměřujeme?

Na způsob servírování jídla, společenský styk během stolování, individuální obsluze, pěkném prostředí jídelny, nebo respektování soukromí. Na vlastnostech jídla, jako je výživová hodnota, chuť, barvy a vůně, konzistence stravy, jakou uživatelé zvládají, výběru surovin a ideální dobu přípravy pokrmu. Na podporu soběstačnosti při krmení, individualizaci, používání specializovaných pomůcek a talířů.

Domov Příbor v průběhu času

  • Napsal Karel Neugebauer
  • Zobrazení: 4713

domovdnes5

Domov Příbor, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje patří mezi kapacitně menší  domovy pro seniory s dlouhodobě budovaným klima rodinného typu. Uživatelům nabízíme útulné jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje, z nichž většina má na pokoji vlastní koupelnu s WC nebo společné vždy pro dva pokoje stavebně oddělené předsíňkou.

 

 

 

Historie

   Výňatek z kroniky města Příbora
   Historie Domova důchodců v Příboře začíná již u Richterovy tiskárny, která   byla  postavena 10. srpna 1908 a sloužila k těmto účelům až do roku 1938, kdy byla přestěhována do Frýdku. Během války zde byl vojenský sklad.

 

 

 

Domov historie

1945              Zřízen obecní chudobinec - restaurace Točna. Zřízený chudobinec sloužil "přestárlým osobám"   

                    pod vedením řádových sester.


1953             Zřízen Domov důchodců z bývalé tiskárny Jana Richtra. Tato budova přes malé stavební úpravy  

                     sloužila občanům města Příbor až do roku 1968.


1968 - 1969     Budova částečně přestavěna.

1997 - 2001     Přestavba a modernizace Domova důchodců - současný stav.

2003               Zřizovatelem organizace se stává Moravskoslezský kraj. logo moravskoslezskykraj


2007               Změna názvu organizace Domov Příbor, příspěvková organizace.

2019 - 2020     Revitalizace budovy Domova Příbor, příspěvková organizace, financována

                      Moravskoslezským  krajem.

 


V roce 1969 proběhly menší rekonstrukce a začaly nové dějiny příborského domova. Byla provedena oprava střechy, rozšíření prostoru pro zvýšení kapacity domova důchodců a další nezbytné úpravy.
Takto rekonstruovaný domov důchodců sloužil až do roku 1997, kdy se rozhodlo pro jeho rozšíření a zmodernizování. Při zpracování studie bylo zjištěno, že celá budova je postavena na nevyhovujících základech, napadena dřevomorkou, měla nevyhovující kuchyň, kotelnu, prádelnu, odpadní jímky, hygienické vybavení, pokoje uživatelů a veškeré pracovní zázemí personálu. Bylo přistoupeno k první celkové rekonstrukci budovy, úpravě zahrady a vybudování biologické čističky odpadních vod, dnes přečerpávací stanice odvádějící splaškovou vodu do městské kanalizace.

Dnešní podoba Domova Příbor.

Mediatel pohled ze zahrady

Již při zpracování projektové dokumentace se uvažovalo o zlepšení komfortu bydlení , zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a hlavně o kapacitních možnostech a celkového stavu Domova. V květnu 2001 byla ukončena první velká rekonstrukce. S příchodem zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách vyvstala potřeba humanizace péče v pobytových sociálních službách, která mimo jiné spočívala ve snížení počtu lůžek na vícelůžkových pokojích, postupnou deinstitucionalizaci a daleko vyšší míru individuálního přístupu k uživatelům. Vysoké požadavky na kvalitu poskytované sociální služby se promítly i do koncepce dalšího rozvoje včetně stavebních úprav. Na základě studie proveditelnosti z roku 2014 a následné zpracované projektové dokumentace došlo k návrhu navýšení kapacity domova pro seniory na konečných 68 lůžek. Investiční akce "Revitalizace budovy Domova Příbor" byla ukončena v lednu 2020, po kolaudaci a změně v registru poskytovalů sociálních služeb byla budova 24. července 2020 slavnostně otevřena. Samotným otevřením investiční akce nekončí. V průběhu roku 2021 bude provedena úprava zahrady.

 

Hlavní budova