Aktuality

Aktuality

Aktuality

Pověřenec na ochranu osobních údajů

  • Napsal Kamila Demlová
  • Zobrazení: 661

 Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Domov Příbor, příspěvková organizace, s sídlem Masarykova 542, 742 58  Příbor, IČO: 48804878 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů") informuje o základních zásadách a principech, na kterých zpracovává osobní údaje. Celý dokument Nakládání s osobnímii údaji naleznete v menu Nakládání s OÚ.

Osobní údaje Domov Příbor zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

  • Kategorie subjektů údaj - zaměstnanci. Předávání údajů pro evidenci a přehledů plateb sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců externímu subjektu, hlášení změn. Při právním základu postaveném na plnění právní povinnosti není nutné mít u výše uvedené kategorie souhlas subjektu údajů.Doba uchování mzdových listů 50 let.

  • Personální zajištění služeb - evidenční hlášení změn v personálním obsazení na úseku přímé péče, předání k registrujícímu orgánu Moravskoslezského kraje. Při právním základu postaveném na plnění právní povinnosti není nutné mít souhlas subjektu údajů.Doba uchování pět let po ukončení pracovního poměru.
  • Číst dál

Očima generací

  • Napsal Kamila Demlová
  • Zobrazení: 1168

Domov pro seniory Příbor se zapojil do akce „Očima generací“.

Uživatelé z Domova Příbor, p.o. se zapojili do mezigeneračního projektu „Očima generací“, který pořádala společnost COR APERTUM z.s. se sídlem v Praze. Šlo o vytvoření práce s výtvarným, rukodělným nebo literárním podtextem na téma „Vystup ze své ulity“, kdy ulita evokuje představu šneka a jeho ulity, ve které skrývá sám sebe a nyní má světu představit svůj život, své pocity, životní zkušenosti.

A jelikož se jednalo o mezigenerační projekt, pozvali si uživatelé na pomoc členy Dětského zastupitelstva v Příboře, aby společně vytvořili dílo, které by znázorňovalo společný pohled na to, co znamená být nebo nebýt ve své ulitě.
Společným úsilím pak vznikl velký malovaný plakát, částečně doplněný o fotografie, na kterých byli naši uživatelé společně s dětmi a mládeží na různých akcích pořádaných Domovem Příbor. Nakonec byla dopsána hesla, která znázorňovala, co znamená být ve své ulitě (strach, smutek, samota) a co to znamená, když z ulity vylezu (radost, štěstí pocit důležitosti). Během společné práce si uživatelé vyměnili své životní zkušenosti s mládeží a mohli porovnat svůj pohled na svět.

Hotové dílo bylo pak odesláno pořadateli a vystaveno v prostorách Slezskoostravského hradu společně s dalšími pracemi účastníků. Na výstavu se jeli podívat někteří ze seniorů osobně a mohli se tak setkat s dalšími účastníky projektu. Uživatelé si vyslechli autorská čtení, prohlédli si areál hradu a užili si tak krásný výlet. Uživatelé Domova Příbor do projektu „Očima generacím“ přihlásili aktivizační pracovníci Domova Příbor.

vystup ze sve ulity 01

Číst dál

Jedeme v tom společně - závěrečná zpráva

  • Napsal Kamila Demlová
  • Zobrazení: 1144
Do druhého ročníku akce „Jedeme v tom společně“, se zapojilo přes 500 seniorů napříč ČR i SR. V Domově Příbor o akci projevili zájem 4 uživatelé, kteří se stali oficiálními soutěžícími. Ale podařilo se motivovat i další, kteří šlapali mimo soutěž. Akce probíhala od 1. 3.2017 do 28. 4. 2017.

Účelem akce bylo motivovat seniory k pohybu. Startovním místem byl určen Praděd, cílem Paříž, celková trasa 2000 km. Senioři
ze všech zařízení šlapali na rotopedech, nebo ručních šlapadlech v dopoledních hodinách v pracovních dnech. Každý den se společný výsledek zařízení zasílal pořadatelskému Domovu ve Vrbně pod Pradědem. Prostřednictvím internetu bylo také možné sledovat, jak si jednotlivá zařízení během cesty vedou.

V Domově Příbor jsme pro zdolání cesty zvolili rotopedy, motomed a ruční šlapadla. Každý účastník si volil prostředek podle svých možností a aktuálního zdravotního stavu. Za měsíc březen se podařilo našim uživatelům ujet 776 km a za měsíc duben 724 km. Celkem ujeli 1500 km. V celkovém hodnocení jsme jako Domov sice neujeli celou vzdálenost, ale naši uživatelé svými výkony předčili zcela očekávání, se kterým jsme se do akce přihlásili.

Velkým úspěchem pro nás bylo umístění pana Petra Pargače v pořadí podle nejvyššího počtu osobních ujetých km, kde dosáhl 9. nejlepšího výkonu ze všech soutěžících. Do akce se zapojili i další uživatelé Domova. Účastnili se slavnostního ukončení, na kterém jsme ocenili výkony našich uživatelů a sledovali jsme společně reportáže z archivu ČT a videa z letošního ročníku z jiných zařízení. Pro naše uživatele bylo velmi přínosné vidět další aktivní seniory, kteří se pravidelně věnují pohybovým aktivitám.
 
Po ukončení akce mají uživatelé možnost využívat šlapadla a rotopedy v rámci nabídky pohybových aktivit. Pan Stanislav Wank pokračuje ve svém tempu „pomyslně“ do Paříže. Akci pro uživatele vedli a zprostředkovali aktivizační pracovníci, soutěžící uživatele připravili pracovníci přímé péče Domova Příbor.
 
jedeme v tom spolecne zaverecna zprava