Aktuality

Aktuality

Aktuality

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

 • Napsal Kamila Demlová
 • Zobrazení: 0

 

Vážené návštěvy, vážení příbuzní,

s ohledem na nepříznivý vývoj počtu nakažených osob v ČR a prognózu v souvislosti s novou mutací viru omikron budou od pondělí 10. ledna 2022 zakázány návštěvy Vašich blízkých.

K uvedenému opatření přistupujeme neradi, ale hledáme kromě očkování i další možné cesty ochrany uživatelů.

Předpokládaná délka zákazu návštěv je dva týdny, tedy od 10. 1. 2022 do 23. ledna 2022.

Individuální výjimky budou povoleny po dohodě s Vámi, a to zejména z důvodu zhoršeného zdravotního stavu uživatele.

 

Děkujeme všem, kteří jste byli zodpovědní,  dodržovali protiepidemická opatření a chovali se vůči všem ohleduplně.

Níže uvádíme stále platná opatření:

 • nutnost používat po celou dobu návštěvy respirátor FFP2 (rouška nestačí)
 • měření teploty pomocí displeje umístěného u vchodu
 • dezinfekci rukou, doporučujeme používat jednorázové rukavice

Navštěvující osoba se musí prokázat na základě výjimky:

 • ukončeným očkováním proti Covid_19 včetně posilující dávky nebo
 • potvrzením o antigenním testování s negativním výsledkem platným 24 hodin nebo
 • potvrzením o absolvování PCR testu s negativním výsledkem  platným 72 hodin nebo
 • potvrzením lékaře o prodělání onemocnění Covid_19 ne staršího 180 dní.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Covid portál:  veškeré informace o aktuálních opatřeních naleznete v odkaze:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1vLDVze_zAhWNt6QKHZ00BHQQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fcovid.gov.cz%2Fopatreni&usg=AOvVaw3B5x7EHqZ8rOQheYC-SSjC 

  Dokument s vyznačenými pravidly najdete zde: Podmínky návštěv

 

Program na měsíc leden 2021

 • Napsal Kamila Demlová
 • Zobrazení: 0

Krátká ukázka aktivizace

Od ledna 2022 zahajujeme přednáškovou činnost včetně videoprojekce, pletení košíků a tkaní koberců.

Rádi bychom zveřejnili podrobný program, na který jste byli zvyklí a který jsme s výjimkami naplňovali.

 

Bohužel v této chvíli nejsme schopni týdenní plán aktivit realizovat a zveřejňujeme pro Vaši informaci souhrn nabízených činností:

 

 • Denně prostřednictvím aktivizačních pracovníků a pečovatelek provádíme nácvik chůze.
 • Denně u vybraných uživatelů zprostředkováváme kontakt s morčaty terapeuty.
 • Denně s pomocí uživatelů doplňujeme zásoby materiálu ke tkaní koberců a předložek.
 • Individuálně provádíme relaxační masáže a protahovací cviky jako podporu hybnosti.
 • Individuální trénink paměti.
 • Zajišťujeme denní tisk a sledujeme společenské dění.
 • Povídáme si s uživateli na pokojích.
 • Zprostředkováváme kontakt uživatelů s rodinami prostřednictvím telefonu, skypu.

Děláme maximum pro to, abychom zabránili smutku a obavám z dění kolem koronaviru a náročné období přestáli v pohodě všichni, zaměstnanci, uživatelé i jejich blízcí. Děkujeme Vám všem, kteří pomáháte s námi.

Kolektiv zaměstnanců Domova Příbor

 

 

 

Podmínky přijetí žadatelů o sociální službu

 • Napsal Kamila Demlová
 • Zobrazení: 0

Ke stažení v PDF: Stručný manuál pro zájemce o sociální službu

 

Podmínky přijetí nového uživatele od ledna 2022

Na základě sociálního šetření uskutečněného v domácím prostředí, případně v LDN uzavíráme Smlouvu o poskytování sociální služby. Vzhledem k epidemiologické situaci je nutné dodržet následující podmínky:

 • nově přijímaný uživatel buď onemocnění COVID-19 prodělal před méně než 180 dny,
 • je očkovaný ideálně i třetí posilující dávkou a nemá žádné příznaky onemocnění Covid _19,
 • absolvoval PCR test s negativním výsledkem ne starší 72 hodin.

V ojedinělých případech lze provést antigenní test v den přijetí do Domova.  Zejména imobilní osoby bez možnosti absolvovat PCR test na odběrových místech nebo osoby bez rodiny či přátel budou v případě negativního antigenního testu považovány za bezinfekční a antigenní test budeme opakovat kdykoliv v případě výskytu příznaku virového onemocnění. Je nutno počítat s možností izolace do doby provedení PCR testu indikovaného hygienickou stanicí a výsledku.

 

Stručný manuál pro zájemce o sociální službu

 • jak probíhá jednání se zájemce a komu poskytujeme sociální službu

Žádost o přijetí  (dále jen Žádost) si můžete podat  od 65 let věku, zejména pokud jste zcela nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické osoby, chybí Vám kontakt s ostatními lidmi a jste ohroženi nebo vystaveni sociální izolaci.

Výjimkou můžete být Vy, kteří se blížíte věkové hranici 65 let a jste zcela nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a  ohroženi nebo vystaveni sociální izolaci, nebo se nacházíte v sociální situaci hodné zvláštního zřetele. Obvykle to bývá celodenní péče o Vás prostřednictvím blízké osoby – manžela, manželky, kteří mají sami zdravotní potíže a péče je pro ně velmi náročná a nemohou ji zvládnout ani s pomocí jiné sociální služby. V tomto případě je možné Žádost podat a požádat ředitelku o schválení výjimky. S tímto Vám pomohou sociální pracovnice. Z četných dotazů víme, že Vás zajímá přijímání osob s demencí a za jakých podmínek. Onemocnění demencí není překážkou v podání Žádosti. Sociální pracovnice ve spolupráci s Vámi, se zdravotnickým pracovníkem Domova a případně s praktickým lékařem nebo lékařem specialistou zhodnotí zdravotní stav a v týmu rozhodnou, zda jsme schopni zvládnout Vaši situaci a poskytnout vše, co potřebujete. Pokud ne, hledáme společně řešení. Důležitá je otevřenost a důvěra.


 

Číst dál