Aktuality

Aktuality

Aktuality

Rezervační systém návštěv

 • Napsal Kamila Demlová
 • Zobrazení: 0

Podrobnosti k návštěvám naleznete zde: Usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021

Čas návštěvy si prosím předem dohodněte v pracovní dny od 7:30 do 15:30 na telefonním čísle:

 telefon

                                    556 720 043 nebo 604 236 518

 

 Návštěva před vstupem do budovy doloží potvrzení (stačí od praktického lékaře), že prodělala Covid 19 (platí 90 dní od potvrzení pozitivity) nebo doloží potvrzení o provedení PCR testu nebo POC testu (tj. antigenního testu) s negativním výsledkem ne starším 48 hodin. Seznam nejbližších testovacích/odběrových míst uvádíme v záložce Návštěvy a vycházky v době nouzového stavu. 

Na základě negativních zkušeností s provozní dobou odběrových míst doporučujeme na testovací/odběrová místa předem zavolat.

Stanovený čas pro návštěvy je od 11. 1. 2021 -  60 minut a přítomnost maximálně 2 osob u jednoho uživatele. Časové rozpětí:

            1. návštěva od   9:00 do 10:00

            2. návštěva od 10:00 do 11:00

            3. návštěva do 13:00 do 14:00

            4. návštěva od 14:00 do 15:00

            5. návštěva od 15:00 do 16:00

            6. poslední návštěva od 16:00 do 17:00         

Prosíme všechny návštěvníky o dodržování výše uvedených časů. Rezervační systém je upraven tak, aby se minimalizoval i kontakt mezi samotnými návštěvami.         

                                                                                  

Hodinový vnuk a videovzkazy

 • Napsal Kamila Demlová
 • Zobrazení: 0

Hodinový vnuk 1

Na podzim letošního roku jsme zahájili spolupráci s neziskovou společností POČTENÍČKO.

Jde o to, že senioři a další lidé blízcí seniorům chtějí pomáhat a pomáhají. Konkrétně tím, že pletou ponožky pro klienty domovů pro seniory, vytvářejí křížovky, píší dopisy nebo pohlednice.

Spolek Počteníčko v rámci Klubu ponožka zapojuje většinou kluby seniorů, ve kterých se najdou šikovné pletařky a také veřejnost, která jim pomáhá se shánění příze. Na domovech seniorů pak je nahlásit počty ponožek a dohodnout termín předání.

Projekt  vznikl v Bohumíně a aktuálně se připojila Ostrava, Havířov, Karviná, Bruntál, Kopřivnice. Předpokládáme, že Klub ponožka se časem rozšíří i o dalších regionů České republiky.

Prosím dobrovolníky a rodinné příslušníky, aby nám pomohli se shánění příze. Podrobnosti jsou uvedeny na webu www.hodinovyvnuk.cz.  Spolek Počteníčko má aktivizační seniorské a mezigenerační projekty, k nejznámějším patří Počteníčko s babičkou, Hodinový vnuk a Křížovkářská liga seniorů.

Druhou formou spolupráce je projekt Hodinový vnuk- Mezičasy,který byl oficiálně zahájen 5. listopadu.Domov Příbor obdrží pro uživatele
 v obálce 8-10 dopisů, kdy v každém dopisu bude kromě psaní i obrázek , případně omalovánka či zábavný kvíz. Dopisy budou bez adresáta. Jeho doplnění je na našich pracovnících, tedy na nás, respektive na pracovníkovi, který zná uživatele a jejich potřeby v této neshadné době .On nejlépe ví, koho psaní  nejvíce potěší ...Obsah bude jednoduchý. Může se jednat o pozdrav, vzkaz nebo o jednoduchý příběh.  Podstatné je, aby senior věděl, že na něho někdo myslí....Do psaní dopisů jsou zapojeni studenti, senioři, veřejnost... dobrovolníci....
 
Jednou  za měsíc obdržíme tzv. Videovam, což je videovzkaz od studentů, který si uživatel může prohlédnout na notebooku. Při běžném režimu i více lidí třeba  ve společenské místnosti. Patrony projektu jsou herci Kamila Janovičová a  Marek Lambora. Ti také tvoří jednoduché videovzkazy  Video Vám, čili videovam.
Záměrem je uživatele v Domově rozptýlit,  zmírnit jejich stres, osamění, smutek...Snad se to společným úsilím povede.
 
Vieovamy Marka Lambory a Kamily Janovičové můžete zhlédnout na našem facebooku Domov pro seniory Příbor.

Návštěvy a povolené výjimky

 • Napsal Kamila Demlová
 • Zobrazení: 0


 Milé návštěvy,

vzhledem k výraznému nárůstu onemocnění Covid_19 si Vás dovolujeme požádat o důsledné používání respirátoru FFP2 nebo KN 95 bez výfukového ventilu. Pozornost prosím věnujte čistotě respirátoru. Znečištěný a často používaný respirátor neplní svou funkci a hrozí vážné riziko zavlečení infekce mezi uživatele.Funkční respirátor je podmínkou pro vstup a povolení návštěvy. V opačném případě Vám bohužel návštěva umožněna nebude.

Děkujeme za pochopení.

 

symbol upozornění

Návštěvu lze za dodržení níže uvedených opatření umožnit:

u uživatelů, pokud si navštěvující osoba přinese potvrzení o prodělaném onemocnění Covid 19 ne staršího 90 dnů,

u uživatelů, pokud se navštěvující osoba prokáže negativním antigenním testem ne staršího 48 hodin,

u uživatelů, pokud se navštěvující osoba prokáže negativním PCR testem ne staršího 48 hodin.

Zároveň prosíme zájemce o návštěvu, aby se objednali v rámci rezervačního systému na návštěvu ve stejný den, kdy mají dohodnutý termín testování. Tak nevznikne zbytečná prodleva mezi testováním a návštěvou a riziko nákazy se významně sníží.

Návštěva bude umožněna za níže uvedených podmínek:

 • Proběhne v předem dohodnutém čase.
 • Vstupující osoba doloží potvrzení (stačí od praktického lékaře), že prodělala Covid 19 (platí 90 dní od potvrzení pozitivity) nebo doloží potvrzení o provedení PCR testu nebo POC testu (tj. antigenního testu) s negativním výsledkem ne starším 48 hodin).
 • Po celou dobu používá respirátor FFP2 nebo KN 95.
 • Při vstupu do budovy bude bezkontaktně na terminálu provedeno měření tělesné teploty, nutná dezinfekce rukou, použití rukavic, návleků a zápis do knihy návštěv, která je formou čestného prohlášení o zdravotním stavu osoby, která vstupuje do Domova.

Odkaz Usnesení vlády ze dne 26.2.2021 lze stáhnout zde:Usnesení vlády č. 201

 

Rezervační systém telefon604 236 518.

 

Výjimky jsou povoleny:

 •  u uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
 • u uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
 • u  uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Posouzení zdravotního či psychického stavu je v kompetenci pracovníků organizace. Doporučujeme i v tomto případě doložit potvrzení o absolvování testu PCR nebo antigenního testu. Na výjimky se nevztahuje rezervační systém a po doložení negativních výsledků testů nebo potvrzení o prodělaném onemocnění Covid 19 ne staršího 90 dnů Vám bude návštěva bez nutnosti rezervace umožněna.

Níže uvádíme seznam nejbližších odběrových míst, kde Vám bude zdarma proveden antigenní test.

Bílovecká nemocnice, a.s.

 
Adresa 17. listopadu 538/57 743 01 Bílovec
Upřesnění polohy Zvláštní vjezd pro testování, dle značení
Telefon 556771710
Poznámka  
Způsob rezervace Přes webové stránky
Odkaz na rezervační systém reservatic.com

Provozní doba

Pondělí 08:00 - 12:00
Úterý 08:00 - 12:00
Středa Zavřeno
Čtvrtek 08:00 - 12:00
Pátek 08:00 - 12:00
Sobota Zavřeno
Neděle Zavřeno

 

Spadia Lab, a.s. Frýdek Místek

 
Adresa 8. pěšího pluku 85, 738 01 Frýdek-Místek
Upřesnění polohy Poliklinika Místek, 1. NP (vstup bočním schodištěm z ulice Pivovarská)
Telefon +420558900321
Poznámka O víkendech a státních svátcích odběry neprovádíme.
Způsob rezervace Přes webové stránky
Odkaz na rezervační systém www.spadia.cz
DRIVE-IN Ne

Provozní doba

Pondělí 10:45 - 11:30
Úterý 10:45 - 11:30
Středa 10:45 - 11:30
Čtvrtek 10:45 - 11:30
Pátek 10:45 - 11:30
Sobota Zavřeno
Neděle Zavřeno

 

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

 
Adresa El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Upřesnění polohy Stan před budovou F (centrální urgentní příjem, vjezd A, antigenní test buddova R 1. NP
Telefon 558415399
Poznámka samoplátci PCR 7 – 8 hodin indikovaní PCR 8 – 12 (3) hodin antigen Po - Čt 13 (11) - 15 tel: 739350941 (funkční 7:00 - 13:00)
Způsob rezervace Přes webové stránky
Odkaz na rezervační systém reservatic.com
DRIVE-IN Ano

Provozní doba

Pondělí 13:00 - 15:00
Úterý 11:00 - 15:00
Středa 11:00 - 15:00
Čtvrtek 11:00 - 15:00
Pátek Zavřeno
Sobota Zavřeno
Neděle Zavřeno

 

VYCHÁZKY MIMO AREÁL

V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021   dochází ke změně vycházek mimo areál budovy, a to:

 • vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,
 •  uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN9.

V případě pobytu uživatele v rodině, v níž se vyskytlo aktuálně onemocnění Covid 19, nelze po dobu karantény uživatele přijmout do doby provedení testu PCR s negativním výsledkem.

Informace poskytujeme na  tel. 604 236 518.

Informace o zdravotním stavu Vám budou poskytnuty na telefonním čísle ošetřovatelského úseku: 556 720 045 nebo 731 465 266.

Ostatní informace Vám budou poskytnuty na telefonním čísle sociálních pracovnic: 556 720 043 nebo 604 236 518.

 

Věříme, že při dodržování všech opatření a ohleduplnosti z Vaší strany přispějeme k psychické pohodě Vašich blízkých.

Děkujeme.

 

Odkaz lze stáhnout zde:

Usnesení vlády ze dne 26. 2. 2021
 

 

Program na měsíc únor 2021

 • Napsal Kamila Demlová
 • Zobrazení: 0

 

Dopoledne

Odpoledne

Pondělí

 

10:00 - Skupinové cvičení s Pavlou, motorická cvičení, reflexní masáže dle domluvy

Individuální činnosti s Martinem - doprovod při chůzi, kontakt s domácími mazlíčky Domova Příbor, příprava materiálu na tkaní koberců na pokojích uživatelů nebo v Hobby dílně

Úterý

 

10:00 – Jídelna – Skupinové míčkování v Pavlou

Formy cvičení vybírá aktivizační pracovnice Pavla na základě individuálních potřeb uživatelů - někdy více zaměřené na posilování horních končetin nebo protahování svalů.
 

       

Přesazování rostlin Jarní přesazování rostlin.

Domovská zahrádka - naše zahrádka, individuální práce s přírodním materiálem na pokojích uživatelů,  nácvik chůze s doprovodem pracovníka, skypování uživatelů s pomocí nebo dopomocí pracovníka Domova

 

Středa

 

10:00 - Jídelna – Individuální cvičení s Katkou a Pavlou.

10:00 Hobby dílna Výtvarné činnosti s Pavlou

Individuální činnosti - nácvik chůze, sebeobsluha s Katkou.

 

Procvičování jemné motoriky výtvarné činnosti

Individuální činnosti dle přání uživatelů - poslech hudby, luštění křížovek, skypování, čtení na přání, rozmazlování morčat s Martinem.

Pátek

 

10:00 – Jídelna – Trénink paměti s Pavlou  a Katkou

Společenské hry - Bingo, luštění křížovek, petang, vědomostní hry

Nácvik chůze s Katkou.

Sobota

Příprava materiálu na tkaní koberců na pokojích uživatelů dle jejich zvyklostí a přání po domluvě s Martinem.

Nabídka knih, časopisů, luštění křížovek.

Projekt Hodinový vnuk.

 Neděle

Den klidu a odpočinku

 
     
 

Individuální činnosti – tréninky chůze, zahrada, relaxace, četba uživatelům, pracovní aktivity, vycházky, kontakt se zvířaty, rozhovory a další individuální aktivity.

 

 Tkaní koberce na stavu 1         Kontakt s morčetem 1
   Změny v programu jsou možné podle aktuální koronavirové situace, počasí, zdravotního stavu a přání uživatelů. Krásný leden přejí Vaši aktivizační pracovníci Katka, Pavla a Martin