Aktuality

Aktuality

Aktuality

Volné pracovní místo všeobecná sestra

 • Napsal Kamila Demlová
 • Zobrazení: 0

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa zdravotní sestry

Nástup od 1. 2.2020 nebo podle dohody.

Nabízíme:

 • jednosměnný provoz 8 hodin nebo 12 hodin
 • průměrný plat bez příplatků 32 000 Kč
 • pracovní prostředí v nově zrekonstruovaném objektu
 • zázemí stabilní příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje
 • výborné finanční podmínky garantované zřizovatelem
 • dopravu do zaměstnání služebním vozem nebo příspěvek na dopravu
 • smysluplnou práci v domově seniorů
 • podporu přátelského pracovního týmu
 • práci na hlavní pracovní poměr
 • možnost kratšího úvazku
 • další vzdělávání podle zájmu

Požadujeme:

 • SZŠ, VOŠ,VŠ/ odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry
 • řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič
 • komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilitu, vstřícný vztah k lidem
 • znalost programu Cygnus2 výhodou

Přihlášky včetně stručného motivačního dopisu zašlete:

1) na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2) poštou: Mgr. Demlová Kamila, Školská čtvrť 1374, 744 01 Frenštát p. R.

3) kontakt: Mgr. Kamila Demlová, ředitelka – tel.: 604 762 003,    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výběrové řízení - VYBAVENÍ NÁBYTKEM

 • Napsal Kamila Demlová
 • Zobrazení: 0

Domov Příbor, příspěvková organizace,
Masarykova 542, 742 58  Příbor

IČ: 48804878

 

Uzavřená výzva k účasti v zadávacím řízení a k předložení nabídky na veřejnou  zakázku malého rozsahu na dodávku vybavení nábytkem.

 

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

            Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58  Příbor

 

 1. Kontaktní osoba

Mgr. Kamila Demlová, ředitelka organizace

Mobil - 604 762 003, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.domovpribor.cz

 1. Název akce

„Vybavení nábytkem“

4. Předmět zakázky

                        Vybavení pokojů uživatelů nábytkem

                        Požadavky a specifikace předmětu zakázky

 1. 8 ks elektricky polohovací lůžko

pevná samonosná konstrukce s nosností min 210 kg

ložná plocha 90 x 200 cm

čtyřdílný elektricky polohovatelný rošt

možnost prodloužení lůžka až o 20 cm

výška zdvihu 30–80 cm (tolerance +/- 10 %)

elektricky nastavitelná poloha Trendelenburg a Antitrendelenburg s možností zamčení těchto poloh na ovladači, rozmezí min: 15°Trendelenburg 18° Antitrendelenburg

dělené postranice v poměru 40/60 provedení - masivního dřevo

sklopný – výkyvný mechanismus postranic nikoliv teleskopický pomocí zasunutí a nikoli pomocí odklopení.

Čela postele z masivního dřeva

Příslušenství – kovová hrazda s hrazdičkou

Záruka 24 měsíců

b) 8 ks pasivní antidekubitní matrace

jednostranná matrace

minimálně ze třech vrstev prémiové HR pěny

svrchní vrstva o objemové hmotnosti min 50 kg/m3 .

matrace opatřena podélnými a příčnými prořezy

vyztužené boky pro lepší stabilitu matrace

určené pro nejvyšší tj.4. stupeň dekubitů dle EPUAP – nutno doložit ověření z nezávislé certifikační agentury (např. Berlin Cert)

snížení tlaku na tkáň u modelového 80 kg ležícího pacienta pod 15 mm Hg, při maximálně hmotnosti ležícího nesmí přesáhnout 20 mm Hg                                                         

pružný, voděodolný potah min 1850 mm vodního sloupce, s gramáží min 170g/m2

PU potah pratelný na 95 °

ultrazvukově svařované švy

elastický potah roztažitelný ve čtyřech směrech pro snížený střižných sil

Výška matrace min 15 cm

Možnost zvolit různé rozměry

šířka od 86 cm do 130 cm

délka od 186 cm do 200 cm

Nosnost 150 kg

Záruka 5 let

 

c) 8 ks šatní skříň

výška 200 cm

šířka 90 cm

hloubka 60 cm

uzavíratelná plnými dveřmi (všechny části skříně)

uzamykatelná

materiálově/dekór a odstín shodný s ostatním nábytkem v pokojích

(materiál dřevotříska min. 18 mm, hrany zpevn. ABS)

 

d) 8 ks noční stolek

rozměry: 48 x 45 x 87 cm ( š x hl. x v )

výška jídelní desky: 75 – 100 cm

zásuvka oboustranná, uzamykatelná

jídelní deska s plynulým výškovým nastavením a náklonem s aretací

materiálově/dekór dřevotříska min. 18 mm a odstín shodný s ostatním nábytkem v pokojíc

 

e) 8 ks polokřesílko

dřevěné polo křeslo s područkami a zadním úchopovým madlem

materiál - masivní dřevo

čalounění: nepropustná potahová látka, snadno omyvatelná

materiálově/dekór a odstín shodný s ostatním nábytkem v pokojích

 

g) 4 ks stůl  90x 90 cm

stolová deska tl. 25 – 37 mm

hrany ABS 2 mm

podnoží stabilní 80 x 80 mm

materiálově shodná s ostatním nábytkem v pokojích

(materiál dýha, hrany zpevn. ABS)

 

5. Místo plnění:

 

Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58  Příbor, pokud se nedohodne jinak.

 

6. Jiné požadavky a podmínky, zadávací dokumentace:

              Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, v členění:

cena bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH.

Tato cena musí obsahovat veškeré náklady a poplatky spojené s realizací předmětu plnění zakázky.

7. Hodnotící kritérium:

 

- nejnižší nabídková cena včetně DPH

Výsledné pořadí hodnocených nabídek bude určeno seřazením nabídek od nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH po nejvyšší.

 

8. Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele:

 1. Účastníci řízení předloží doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, (např. prostou kopii výpisu ze živnostenského rejstříku). Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah zakázky, mohou prokázat oprávnění k podnikání i subdodavatelé.
 2. Účastnící řízení předloží prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán. Uchazeč, který není zapsán do obchodního rejstříku, doloží prostou kopii oprávnění k podnikání. Není-li z předloženého dokumentu zřejmé, že je osoba, podepisující návrh smlouvy či jiné dokumenty v nabídce, oprávněna jednat za smluvní stranu, předloží též další dokumenty, z nichž bude zřejmé, že je oprávněna jednat za smluvní stranu (např. zřizovací listina, stanovy, doklad o přidělení IČ apod.). Nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů, doloží doklady, ze kterých toto oprávnění bude zřejmé (např. plná moc, jmenovací dekret, podpisový řád, organizační řád, stanovy apod.).
 3. Účastník řízení předloží dle § 74 zákona splnění základní způsobilosti formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že požadovanou základní způsobilost splňuje. Vzor čestného prohlášení je součástí zadávací dokumentace – čestné prohlášení nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

 

9. Termín pro podání nabídek:

NEJPOZDĚJI V PÁTEK  10. 1. 2020 V 9 HODIN NA DOMOV PŘÍBOR, ŠKOLSKÁ ČTVRŤ 1374, 744 01  FRENŠTÁT p. RADHOŠTĚM.

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Účastník řízení v návrhu kupní smlouvy uvede osobu oprávněnou jednat ve věci zakázky, její telefon a emailovou adresu.

 

Termín plnění ze smlouvy o dílo:

do 28. 2. 2020

Požadavek na formu podávané nabídky:

 

Nabídka musí být doručena v písemné podobě v jazyce českém.

Účastník řízení doručí zadavateli nabídku poštou nebo osobně na adresu zadavatele: Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58  Příbor. Nabídka musí být v řádně uzavřené obálce zřetelně označené názvem: „Veřejná zakázka „Vybavení nábytkem“ a údajem „NEOTEVÍRAT“.

Dále musí obálka obsahovat název/obchodní firmu a sídlo.

Účastníci řízení jsou povinni strukturovat svou nabídku následovně:

• Krycí list nabídky

• Návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou včetně specifikace
• Doklady k prokázání splnění základní a profesní kvalifikace.

 

Dodavatelem v nabídce doložený písemný návrh smlouvy (včetně přílohy – Specifikace díla) musí respektovat obchodní podmínky, musí být podepsaný osobou oprávněnou za dodavatele podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá dodavatel příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, stanovy občanského sdružení, plná moc apod.). Od obchodních podmínek se nelze odchýlit (v případě, že dodavatel změní obchodní podmínky v neprospěch zadavatele, nebude jeho nabídka hodnocena). Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy.

Další podmínky:

Účastníku řízení podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na předmět nabídky.

Účastníku řízení nevzniká žádné právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo: - nevracet podanou nabídku,

                                           - změnit zadání veřejné zakázky,

                                           - odmítnout všechny předložené nabídky,
                                           - smlouvu neuzavřít,

                                           - zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 

Frenštát pod Radhoštěm 23. 12. 2019                              Mgr. Kamila Demlová,ředitelka

  

 

Přílohy Výzvy:

č. 1  Krycí list nabídky

č. 2  Obchodní podmínky – návrh smlouvy

č. 3  Technická specifikace

č. 4 Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Domov Příbor se zabydlel ve Frenštátě pod Radhoštěm

 • Napsal Kamila Demlová
 • Zobrazení: 137

    Jak již čtenáři, či samotní obyvatelé Příbora vědí, již dlouhou dobu byla zamýšlena rekonstrukce Domova Příbor, která si vyžádala na počátku dubna letošního roku přesun do náhradních prostor do Domova mládeže ve Frenštátě pod Radhoštěm. Akce, při které se museli přestěhovat „naši“ senioři, personál i veškerý hmotný majetek, nebyla jistě příjemnou záležitostí, ale s odstupem zhruba čtyř měsíců chceme čtenáře informovat, že obyvatelé Domova Příbor i zaměstnanci se plně zabydleli v prostorách, které by jim měly do konce letošního roku poskytnout azyl. Zpočátku jsme se setkali s problémy v podobě menších prostor, malování, bezbariérových úprav, ale lidé, kteří si zažili válečné útrapy a další jiné nástrahy života se s tím rychle srovnali a nyní tuto budovu přijali za svůj domov. Velké poděkování patří hlavně obětavosti a nasazení všech zaměstnanců, kterým se zdařilo „nový“ domov zařídit, vyzdobit a upravit, aby se zde uživatelé cítili příjemně a přizpůsobili tomu také denní režim, jak bylo zvyklostí v Příboře.

Číst dál